Voordracht Erelid en Lid van Verdienste tijdens de ALV

Voordracht Leen Nobels als erelid lid van de vereniging

IMG_4783.JPGHet bestuur is voornemens om tijdens de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017 Leen Nobels voor te dragen als erelid wegens zijn inzet voor de vereniging.

Leen werd zo’n dertig jaar terug lid van onze vereniging. Hij was een prestatiegerichte atleet gelijk aan die van het huidige Energie Running Team. Hij leerde hier zijn vrouw kennen en jaren later mochten we zijn kinderen op onze baan verwelkomen.

Als ouder is hij, net als vele ouders hier bij de vereniging, zich gaan inzetten als vrijwilliger bij de baanatletiek, hij werd lid van de Sectie Baanatletiek en als voorzitter hiervan trad hij in april 2005 toe tot het bestuur van C.A.V. Energie. De beleidsmatige aanpak had als snel effect, de prestaties van de jeugd namen toe.

Op het moment dat Leen besloot zijn bestuursfunctie namens de Sectie Baanatletiek neer te leggen, besloot voorzitter André Klomp vrij onverwacht de voorzittershamer over te willen dragen aan iemand anders. We waren heel blij te vernemen dat Leen na zorgvuldige overweging had besloten het voorzitterschap op zich te nemen.

Leen heeft zich van september 2011 tot april 2016 een zeer betrokken voorzitter getoond bij zowel de baan- als loopatletiek. Hij was bij praktisch iedere activiteit en wedstrijd van de vereniging aanwezig om aan te moedigen, voor een prijsuitreiking of een speech.

Ook zijn betrokkenheid bij de vrijwilligers is niet onopgemerkt gebleven. De bezoeken op de maandagochtend bij de bar en accommodatie werd door de vrijwilligers zeer gewaardeerd en op die manier hield Leen ook de vinger aan de pols over wat er speelde binnen de vereniging.

Leen was ook altijd zeer begaan met onze leden, men kon bij ziekte of overlijden rekenen op zijn betrokkenheid.

Leen heeft zich, naast de voorzitterstaken, ook met veel enthousiasme ingezet voor ons jubileumfeest en de realisatie van de nieuwbouw. Bij dit laatste was hij de sturende kracht, in de vele vergaderingen, gesprekken met de gemeente.

C.A.V. Energie zit bij Leen Nobels in het bloed.

Voordracht Erik de Klerk als lid van verdienste van de vereniging

IMG_2033.JPGHet bestuur is voornemens om tijdens de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017 Erik de Klerk voor te dragen als lid van verdienste wegens zijn inzet voor de vereniging.

Het bestuur waardeert zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Erik legt de lat voor zichzelf en anderen hoog. Hij acteert hierin als prettige persoonlijkheid, is constructief en denkt altijd ten gunste van het verenigingsbelang.

Zo organiseert Erik mede (vanuit de Wedstrijd Organisatie Commissie baan kortweg WOC) al vele jaren en met veel enthousiasme de baanwedstrijden, te weten de Flexwedstrijd, Mila Trackmeeting, OZH pupillen, de clubkampioenschappen indoor en de competitiewedstrijden voor pupillen en junioren.

De huidige WOC Is mede door zijn inzet een geoliede organisatie geworden.

Tegenslagen waren er ook. Zo is de vereniging gestopt met het organiseren van de Open Zuid-Hollandse kampioenschap (OZH). Erik heeft deze wedstrijd meermaals georganiseerd. Erik heeft mede geprobeerd om deze wedstrijd met een verbeterde aanpak weer agendasettend te krijgen. Dat is om moverende redenen niet gelukt.

Erik is sinds 2009 gediplomeerd wedstrijdleider (vanuit de Atletiekunie). Hij is sindsdien wedstrijdleider bij alle wedstrijden op onze baan, van de jaarlijkse cross en meerdere regionale wedstrijden. Hij maakt het chronoloog voorafgaand aan de wedstrijd en is dé beslissingsbevoegde man tijdens de wedstrijd. Erik is hét gezicht van al onze wedstrijden.

Erik geeft de jurycursussen (samen met Aad de Bruyn en Jacques Montijn) om ons jurycorps, bestaande uit ouders van atleten, op pijl te houden.

Erik is het aanspreekpunt van de vereniging bij baanrenovaties en bij baankeuringen. Zo ook bij de vorig jaar de nieuw aangebrachte toplaag op de baan. Gesprekken met aannemers, de gemeente en de Atletiek Unie (voor de keuringen) neemt Erik allemaal voor zijn rekening.

Erik heeft actief meegedacht met de ontwikkeling van het vereniging brede beleidsplan.

In 2014 heeft Erik zij Juco taak overgedragen aan Jacques Montijn, eind baanseizoen 2017 stopt Erik definitief met de WOC.

Degenen die bedenkingen hebben tegen deze voordrachten, kunnen deze schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur tot en met uiterlijk 20 maart 2017. Het bestuur zal naar aanleiding van de eventueel ingekomen bedenkingen besluiten of de voordracht daadwerkelijk zal volgen. De algemene ledenvergadering zal beslissen over de voordracht.

Barendrecht, 9 maart 2017

*******************************************************************************************************

Uit het Huishoudelijk Reglement ……….

BENOEMING VAN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Artikel 11a Het bestuur gaat niet over tot voordracht van ereleden en leden van verdienste als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Statuten, dan nadat het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt via het clubblad, de Nieuwsflits of de website van de vereniging. Het bestuur neemt een termijn van vier weken in acht waarin leden schriftelijk hun bedenkingen kunnen indienen tegen dit voornemen. Het bestuur zal vervolgens, naar aanleiding van de eventuele ingekomen bedenkingen en in overleg met het beoogde erelid of lid van verdienste, besluiten of voordracht zal volgen tijdens de ALV.


Martha van Hal glibberend naar brons

Afgelopen weekend werd in het Amsterdamse Bos in Amstelveen het NK Cross georganiseerd. De organisatie had een parcours gepresenteerd dat er zijn mocht voor de lopers: Zeer technisch met alles erin wat een cross zwaar kan maken: blubber, beklimmingen, gras en zigzaggen tussen boomstammetjes en wortels door. Voor het publiek was het evenwel wat lastig te volgen, met kortere rondes was dat leuker geweest. Dan hadden de afstanden bij de jongere jeugd ook iets beter aangepast kunnen worden naar afstanden die gebruikelijker zijn in deze periode van het crossjaar. Vervelend voor de organisatie was dat er bij de senioren weinig animo was voor de langste afstand. Wat wij zelf jammer vonden was het ontbreken van een rechtdoende wedstrijd voor pupillen.

Van de CAV Energie waren er 22 deelnemers, hiervan waren er 20 van het Energie Running Team. De enige atlete die een medaille behaalde behoort niet tot de ERT, maar wordt wel getraind door 1 van de ERT trainers (Aad Vink): Martha van Hal behaalde als 70-plusser de bronzen medaille bij de V65. Voor wie het parcours heeft gezien en dan bedoel ik niet alleen het start-en finishveld (toepasselijk Arena genoemd), maar ook de verschrikkelijke in het groen verborgen berg, weet dat het ongelofelijk knap is dat een vrouw van 70 hier gelopen heeft. Niet alleen de beklimming naar de top, maar ook de stijle afdaling van de extreem gladde modderglijbaan is voor de jonkies al een uitdaging. Heel knap dat Martha hier überhaupt heeft gelopen en helemaal dat ze ook nog brons haalt op de afstand van 7200 m in 38.26. Respect !

MD 1900 m:
Amber Bosman 6.58 20e
Gonda Boer 7.10 30e (op 1 spike)
Isabel van Noordenne 7.21 34e
Kira Prooi 7.32 38e
JD 1900m:
Pieter Fallaux 6.04 6e
Steyn Potuit 6.29 20e

MC 1900m:
Lotte van Lieshout 6.57 29e
Parel van Nieuwkoop 7.19 38e

JC 2700m:
Ewoud Boer 11.15 41e
Danick Imholz 11.38 47e
MB 3600m:
Shurianty Mathilda 14.58 17e
Ilvia Hederik 15.55 32e

JB 6400m:
Jort Benz 23.12 16e
Jaimy Voogt 24.48 34e
Haico Boer 25.26 39e
Jesper Fortuin 26.44 49e

MA 6400m:
Ashley Melcherts 25.14 8e
Kristel van den Berg 25.15 9e

JA 7200m:
Mark Naaijer 26.31 27e

Vrouwen kort 2700m:
Nisrine Masrhalmi 10.31 10e
Lindsey Faken 11.12 22e

Robert Boer (foto: Jan Mulder)

1 reactie

Uitnodiging ALV 24 maart 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 wordt bij C.A.V. Energie de jaarlijkse ledenvergadering gehouden voor alle leden van Energie. Wij nodigen alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Leden zoals u en ik, die een deel van hun tijd hebben ingezet om ook u te kunnen laten sporten. Tijdens de ledenvergadering is het mogelijk om vragen te stellen aan de mensen die de vereniging besturen en mee te beslissen over belangrijke onderwerpen, zoals contributie of de benoeming van bestuurs- of commissieleden

De vergadering begint om 20:00 uur en de kantine is open vanaf 19:30 uur.

Agenda algemene ledenvergadering 24-­‐03-­‐2017
1. Opening
2. mededelingen
3. Notulen vergadering d.d. 18 maart 2016
4. Jaarverslagen 2016: secties, commissies en het bestuur
5. Financieel overzicht 2016
– Financieel overzicht
– Kascontrole commissie.
6. Erelid en lid van verdienste

Pauze 10 minuten

7. Agendapunten:
1. Benoeming kascontrolecommissie 2017
2. Voortgang beleidsplan 2013 – 2017
2.1 Beleidsplan 2018 – 2022
3. Begroting 2017 / voorstel contributie 2017/2018
4. Commissieleden vertrek / nieuwe leden / vacatures
5. Bestuursleden vertrek / nieuwe leden / vacatures
5.1. Vertrek Mark de Boer (Vacature)
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Neemt u de stukken s.v.p. van tevoren door en stel uw vragen (bij voorkeur schriftelijk) aan het bestuur tot uiterlijk een week voor de vergadering per e-mail aan bestuur@cavenergie.nl voordeel daarvan is dat een aantal agendapunten kort en bondig behandeld kan worden.

We zien u graag op 24 maart bij de ledenvergadering. Bent u verhinderd, dan vinden we het prettig om een afmelding te ontvangen.

De notulen van de vorige ALV zijn binnenkort beschikbaar in de kantine van Energie.

Namens het bestuur

Bouke Bussemaker

1 reactie

Zilver voor Ashley Melcherts op NK Junioren

Ashley Melcherts heeft afgelopen zondag een zilveren medaille gewonnen tijdens de NK junioren op de 800 meter bij de meisjes A. In een zware race waarin Ashley alles heeft gegeven, slaagde zij er net niet in om op het hoogste podium plaats te nemen. Yosta de Stigter en Lois Stokkers liepen een mooie race en eindigen op een resp. 6e en 7e plaats.

Shurianty Mathilda wist bij de Meisjes B de 5e plaats te bereiken in de finale van de 800 meter.
Jort Benz liep de 3000 meter met een nieuw persoonlijk record van 9:23,99 en eindigde op een 8e plaats. Haico Boer behaalde in dezelfde race een 12e plaats.

(foto: Herman Vrijhof)

1 reactie

Loopcursus Start4Energie

Afvallen? Fitter worden? Conditie opbouwen? Atletiekvereniging c.a.v. te Barendrecht start op zaterdag 1 april een beginnerscursus voor iedereen die graag wil starten met hardlopen. Door de stapsgewijze opbouw van de cursus is deze cursus laagdrempelig. Er is geen minimum basisconditie vereist en de cursus is dus geschikt voor elke beginnende sportster of sporter. Wel dient u voldoende gezond te zijn om veilig aan de cursus deel te kunnen nemen. De loopcursus START4ENERGIE begint op zaterdag 1 april 2017 en wordt beëindigd met een prestatieloop van 5 km op zaterdag 17 juni 2017. Om de atleet zo goed mogelijk te begeleiden is er een maximum aan het aantal deelnemers.

Inhoud van de cursus:
Deze beginnerscursus wordt gegeven in groepsverband onder begeleiding van gediplomeerde en gecertificeerde looptrainers en omvat 12 lessen van ongeveer anderhalf uur, die worden gegeven op de zaterdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur  op de atletiekbaan van c.a.v. Energie en/of in het Sportpark De Bongerd, Kooiwalbos en NS Parkeerdek. Het doel van de training is kennismaken met hardlopen in recreatieve vorm. Tijdens de cursus komen onder andere aan bod: looptechniek, coördinatie, blessurepreventie, lenigheid, voeding en kleding. De cursus wordt afgesloten met een prestatieloop over 5 km. Een certificaat van deelname, medaille, presentaties en een trainingsschema behoren tot de cursus. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij coach-trainer@caiway.net en www.cavenergie.nl/wegatletiek/start4energie/


Martha van Hal Senioren sporter 2016 van de gemeente Barendrecht

Tijdens het sportgala 2016 is Energie atlete Martha van Hal gekozen tot senioren sporter van Barendrecht.

Martha heeft het afgelopen jaar maar liefst 3 Nederlandse records gebroken bij de vrouwen 70+ Begin september verbeterde Martha het Nederlands record op de 15 km en bracht dit op 1:18 minuten en 36 seconden. Op 16 oktober verbeterde Martha het Nederlands record 10 km op de weg en bracht dit op 49 minuten en 7 seconden. 2 weken later wist Martha het Nederlands record op de halve marathon (21 km) te verbeteren. Zij liep 1:48:30. Het oude record stond op 1:59:39, dit is een verbetering van maar liefst 11 minuten. Dat geeft aan hoe groot de klasse van Martha is. Afgelopen zondag werd zij Nederlands kampioen op de 10 km in Schoorl.

Martha is overigens al een aantal jaar in het bezit van het Nederlands record op de 20 km bij de vrouwen 65 + en maakte ooit deel uit van het team 4×400 m vrouwen 65+ waarmee zij ook nog een Nederlands record heeft staan.

1 reactie

Indoorwedstrijd Dordrecht

IMG_4207.JPGUitslagen Foto’s

Zaterdag 11 februari werd in Dordrecht een indoorwedstrijd gehouden. Deze was georganiseerd door de regio Dordrecht. Het was buiten best koud dus lekker binnen sporten is dan de oplossing. Binnen in de zaal werd hard gesport terwijl buiten iedereen met de sneeuw aan het spelen was. Voor sommigen was het indoorseizoen nog even wennen. Maar al met al ging het heel goed. Ook was deze indoorwedstrijd een goede voorbereiding op de Indoor clubkampioenschappen in maart in Naaldwijk. Tijdens de wedstrijd zijn er veel nieuwe persoonlijke records gegooid, gerend, en gesprongen. Al met al was deze indoorwedstrijd een geslaagde dag.

Lars Boertien


Martha van Hal Nederlands Kampioene 10 km

Energie atlete Martha van Hal is er wederom in geslaagd om Nederlands kampioen te worden op de 10 km in Schoorl. In de categorie V70 finishte Martha in een tijd van 51:33. Haar voorsprong op de nummer 2 in haar klasse bedroeg bijna 3 minuten. Martha is genomineerd voor de titel Senioren sporter 2016 van Barendrecht. Woensdag zal zij aanwezig zijn bij het sportgala in Barendrecht.


 • No Banner to display

 • Adverteerders

 • Recente reacties

  • Jan van den Boogert: Geacht bestuur, Helaas moet ik mij afmelden voor de ledenvergadering i.v.m.andere...
  • Martin: Gefeliciteerd Guido! Super!!!
  • Piet Wijnsema: Martha; ik kan niet anders dan je alweer feliciteren!!! Proficiat!!! Een prachtige prestatie bij een...
  • Piet Wijnsema: Ashley wat een prachtig resultaat!!! Proficiat!!! De jeugd van Energie kan wel wat!!! ZILVER!!!
  • Piet Wijnsema: Martha gefeliciteerd!!! Senioren Sporter 2016; een terechte en dik verdiende titel; wat een prachtige...
 • Twitter

 • Bekijk hier ons

  Clubblad

  Cover laatste editie
 • Facebook

 • Archief

  Bezoekers


  3,259
  laatste
  30 dagen
  Powered By Google Analytics
  Copyright © 2002-2010 C.A.V. Energie. All rights reserved.
  W-productions | Powered by WordPress