Welkom bij C.A.V. Energie

Pupillen en Junioren (Jeugd)

C.A.V. Energie is een atletiekvereniging voor zowel jong als oud. Kinderen zijn vanaf hun 6e jaar welkom en worden als beginnende atleten de vaardigheden van de atletiek bijgebracht. Atletiek bestaat uit baansport, veldcross en loopsport. Atletiek is een sport die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen: stimuleert de gezondheid, geeft plezier en ontspanning. Daarnaast geeft het wilskracht, zoals mentaal incasseren (omgaan met winnen en verliezen), leert het je om je persoonlijke grenzen te verleggen en verbetert het de lichamelijke coordinatie van het lichaam. Sport versterkt de persoonlijke prestaties, stimuleert de discipline en biedt sociale contacten. Uit de praktijk blijkt dat atletiek een steentje kan bijdragen aan de latere maatschappelijke carrière en de persoonlijke ontwikkeling.

Een 20-tal door de Atletiekunie opgeleide jeugdtrainers trainen uw kinderen en brengen ze de beginselen van de baan- en loopatletiek bij.

Energie profileert zich als zowel een recreatieve als een prestatieve vereniging. Vanuit een vaak recreatieve start (plezier moet voorop staan!) zien we dat een deel van de jeugdatleten uitgroeit tot wedstrijdatleten, die landelijk gezien uitzonderlijk goede prestaties boeken. Deze jeugdatleten krijgen vanuit de vereniging extra ondersteuning middels aanvullende trainingen, terwijl de recreatieve jeugdatleet binnen het reguliere trainingsaanbod volop aan zijn trekken komt.

Energie is een vereniging die het sociale welzijn voor jeugdigen hoog in het vaandel heeft staan. Zo worden er diverse disco’s, jeugdkampen, wedstrijden en andere festiviteiten gehouden om kinderen, ook buiten de sport, te amuseren en omgang met anderen te bevorderen. De trainingen en wedstrijden worden gehouden op onze moderne accommodatie Sportpark de Bongerd. Onze uitstekende accommodatie bestaat uit een 6 lanen kunststof rondbaan en een uit 8 lanen bestaande sprintbaan. Uiteraard is er daarnaast een uitstekende kantine waar na het sporten even gezamenlijk een sportdrank kan worden genuttigd.

Heeft u zin om de sfeer te proeven, kom dan gerust eens langs; gedurende de eerste twee weken zijn de trainingen voor onze rekening.

Senioren en Masters

Naast de eerder genoemde faciliteiten voor de jeugd is Energie ook een vereniging voor de volwassen sporter van alle leeftijden. In de praktijk blijken de senioren zich met name te richten op de loopnummers; hiervoor biedt Energie dan ook een scala aan trainingsgroepen. Of u nu beginner bent, gevorderde loper of een wedstrijdatleet op afstanden van 5 kilometer tot een ultraloop, van triatleet tot sportief wandelaar, wij heten u van harte welkom en hebben een trainingsgroep passend bij uw niveau. U maakt gebruik van dezelfde accommodatie en faciliteiten als de jeugd. De trainingsavonden zijn voor een groot deel gesplitst in avonden met trainingen voor de baanatleten (vooral jeugd) en avonden voor de wegatleten (vooral senioren en masters). Naast het sportieve heeft Energie ook op het recreatieve en sociale vlak veel te bieden. Te denken valt hierbij aan de marathon-trainingslopen, gezamenlijke activiteiten met de eigen loopgroep en diverse eigen wedstrijden met vooral ook ruimte voor de wat meer recreatief ingestelde atleet, die het wel leuk vindt af en toe aan een trimloop mee te doen.

Onder begeleiding van door de Atletiekunie opgeleide trainers krijgt u deskundige begeleiding op het gebied van de baanatletiek, triatlon, loopsport, middellange en lange afstanden, marathon opbouwtraining en begeleiding, sportief wandelen en het opkomende nordic-walking. Al naar gelang uw wensen worden uw sportieve ambities werkelijkheid. Uiteraard zijn ook voor u de eerste 2 trainingsweken als kennismaking gratis.

Vrijwilligers

Energie is een vrijwilligersvereniging met een professionele aanpak, dus geen commerciële club. Voor u sociaal en financieel aantrekkelijk, en dat willen we graag zo houden. Dat betekent dat wij een beroep op u doen om een of meerdere keren per jaar de handen uit de mouwen te steken voor uw vereniging. Wij denken dat wij beter direct ons uitgangspunt duidelijk kenbaar kunnen maken: een vereniging kan niet bestaan zonder zijn leden en wij vinden dat wij ons met elkaar voor de vereniging dienen in te zetten. Uiteindelijk zijn wij met elkaar Atletiekvereniging Energie.

Alvast van harte welkom, meer energie door Energie!!!