Ieder nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld aan de vereniging verschuldigd. De contributie wordt per kwartaal en uitsluitend via automatische incasso geind.

Kwartaalcontributies 2017

Pupillen D/C/B/A (incl. Atletiekunie licentie) 32,60
Junioren D/C/B/A (incl. Atletiekunie licentie) 41,10
Senioren / Masters 48,40
additioneel NTB lidmaatschap (per kwartaal) 1,85
Inschrijfgeld (eenmalig) 26,65
Wedstrijdlicentie Atletiekunie (per jaar) 22,80
Wedstrijdlicentie NTB (per jaar) 59,00
Zwemtraining (per kwartaal) 15,00
Gastlidmaatschap Pupillen 16,30
Gastlidmaatschap Junioren 20,55
Gastlidmaatschap Senioren / Masters 24,20
Familiekorting
Aantal leden familie 3 –   9,25
Aantal leden familie 4 – 18,50
Aantal leden familie 5 – 27,75

De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld en staat tevens vermeld in het clubblad ‘Energiek’.

Senioren en masters kunnen aangeven of zij lid willen zijn als recreant of als wedstrijdatleet. Een wedstrijdatleet heeft een licentie nodig die door Energie bij de Atletiekunie wordt aangevraagd.
Wedstrijdatleten krijgen vaak bij grotere evenementen voorrang in het voorste startvak. In principe komen alleen atleten met een licentie in aanmerking voor een plaats op het podium. Bij baanwedstrijden is een licentie altijd verplicht.

De inning van de kwartaalcontributie en overige kosten zoals inschrijfgelden en licenties geschieden uitsluitend per automatische incasso.

De inning van de kwartaalcontributie geschiedt in regel rond de 25ste van de maand voorafgaand aan het betreffende kwartaal (25/12 ; 25/03 ; 25/06 ; 25/09).Mocht uw bedrag onverhoopt teruggeboekt worden,  dan zullen wij u verzoeken het bedrag zelf te storten op rekeningnr. NL68RABO0107648849.

Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie, minimaal 1 maand voor aanvang van de nieuwe betalingsperiode. Restitutie van contributie en/of Atletiekunie gelden is niet mogelijk.  Afmeldingen voor een wedstrijd licentie dienen uiterlijk 25 november schriftelijk ingediend te zijn via het email adres van de ledenadministratie. Ook afmeldingen aan het eind van het jaar dienen voor 25 november binnen te zijn.

Voor vragen of berichten aan de Ledenadministratie verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend uitsluitend gebruik te maken van het e-mailadres van de Ledenadministratie.

Ledenadministatie C.A.V. Energie:
Dierensteinweg 10
2991 XJ Barendrecht
ledenadministratie@cavenergie.nl

Korting Rotterdampas

kortingsbonnen inleveren in de maand december

Heb je een Rotterdampas 2017? Dan krijg je van ons korting op je lidmaatschap van de vereniging. Deze korting bedraagt maar liefst €25,- en geldt voor alle leden. Voorwaarde is wel dat je heel 2017 lid van de vereniging bent geweest.

Hoe krijg je de korting? In december lever je de ingevulde kortingcoupon(s) in bij de penningmeester (brievenbus). Vermeld duidelijk de naam van het lid en het bankrekeningnummer, wij storten vervolgens het kortingsbedrag eind van het jaar terug.

Lever coupons in tijdens de maand december 2017.

Subsidieregelingen

Niet voor iedereen is het even vanzelfsprekend om een lidmaatschap van een sportclub te kunnen betalen. Daarom heeft de gemeente Barendrecht een speciaal Sport, Cultuur en Educatiefonds. Klik hier voor meer informatie.