Algemeen bestuur

Als overkoepeling van alle commissies en voor alle algemene zaken is een bestuur noodzakelijk. Het bestuur coördineert de activiteiten van alle commissies en maakt met hen het beleid voor de komende jaren. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en is verantwoordelijk voor het financiële beleid. Jaarlijks organiseert het bestuur een ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Bouke Bussemaker; Voorzitter
Mirjam Bierman; Secretaris
Henk van Schaik; Penningmeester
Ronald Buter; Penningmeester
Marcel Boertien; Algemeen lid
Jessica Leeflang; Algemeen lid
Nathalie Gras; Algemeen lid

Vertrouwenspersoon
Akke Boersma vertrouwenspersoon.cavenergie@gmail.com

Loopsectie

De Loopsectie is verantwoordelijk voor de loopgroepen en de triatlonafdeling binnen C.A.V. Energie. Zij zijn de schakel tussen bestuur en trainers, coördineren trainingsactiviteiten en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken rond trainingen.

Hans Stutvoet; Secretaris
Jan van Gelder; Penningmeester
Gudy van Klaveren; Trainerscoördinator
Jeroen van der Have; Algemeen lid
Riad Rahiem; Algemeen lid
Jan van der Hoek; Algemeen lid
Carla Poesse; Algemeen lid

De Loopsectie is op zoek naar nieuwe Algemeen leden. Interesse?
Informeer bij de sectieleden, loopsectie@cavenergie.nl

Baansectie

De  Baansectie is verantwoordelijk voor de baanatletiekgroepen (jeugd, specialisatie) binnen C.A.V. Energie. Zij zijn de schakel tussen bestuur en trainers, coordineren trainingsactiviteiten en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken rond trainingen.

Baansectie
Marcel Boertien
Theo de Kovel
Susie Wittenbols
Patrick Jack
jeugd@cavenergie.nl

Commissies

Ledensecretariaat
Jeroen van der Have, Ina Dahlhaus
ledenadministratie@cavenergie.nl

Commissie Vrijwilligerswerk
Barbara van Cortenberghe, Jeanette Schop, Nienke Molenaar, Henk van der Heide, Margareth van der Heide
vrijwilligers@cavenergie.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie Baan
Jelle Gerritse, Erik de Klerk, Aad de Bruijn, Marjon van der Hilst, Ad de Vries, Robert Boer, Jacques Montijn, Floor Groeneveldt
woc@cavenergie.nl

Wedstrijdsecretariaat Thuiswedstrijden inschrijven@cavenergie.nl
Marjon van der Hilst

Wedstrijdsecretariaat Uitwedstrijden (Jeugd) jeugd@cavenergie.nl
Marcel Boertien

Jury Coördinator
Jacques Montijn juco@cavenergie.nl

Evenementencommissie
Esther Landaal i.s.m. Barcommissie

Sponsorcommissie
Vacant

Medische Commissie
Fysiotherapie Rotterdam
Op dinsdagavond (17:30-19:15u) is Bernard Heijting aanwezig voor advies en diagnostiek t.a.v. blessures.
heijting@fysiotherapierotterdam.nl.

Barcommissie
Ton Kuhlmann, Irene Tholenaars

Beheer Accommodatie
Klaas Amersfoort, Ben van Natijne, Jan van Esdonk, Ron v.d. Windt, Ronald Buter, Ewold Westerhof, Henk van Schaik, Bert Assems

Reprobeheer
Ben van Natijne

Recordcommissie
Robert Boer

Communicatie info@cavenergie.nl
Esther Landaal, Marcel Boertien, Piet Wijnsema

Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden
Henk Nugteren I, Arij Koedoot, Dick van Maaren, Gerard Jongenotter, Cees Volgering, Jan v.d. Boogert, Rob Prooi †, Bert Flier, Sjef Dikhooff, Ab Enters †, Piet Wijnsema, Leen Nobels

Ere voorzitter
Gert Lems

Leden van Verdienste
Henk Nugteren II, Aad Vink, Rob Hartman †, Ad Muilwijk, Jeanette Lems, Ab Enters †, Wil van der Meer †, Henk Buit † Kok Groenenberg, Esther Landaal, Ineke Westerhof,  Ina Dahlhaus, Erik Boehle, Erik de Klerk