Energie Ladies Soeploop

Zaterdag 29 maart organiseerde het Roparunteam 160 “Energie Ladies” de Soeploop, een sportief evenement met een sponsorkarakter ten behoeve van de Roparun. Er werd door de jeugd deelgenomen aan de Heksenbezemsoeploop een loop over 1 kilometer op de atletiekbaan van c.a.v. Energie; de “ouderen” stopten hun sportieve energie in sportief wandelen over een afstand van 6,5 kilometer of recreatief hardlopend over 5 kilometer. Met ruim 130 deelne(e)m(st)ers werd de Soeploop een succes. En vooral de opbrengst van 1.200 Euro voor de Stichting Roparun kan als een mooi succes betiteld worden.

Vreugde en bezinning
De Soeploop verliep niet alleen succesvol maar er was ook veel plezier zowel voor de jeugdige baanlopertjes over 1 kilometer bij de Heksenbezemsoeploop als bij de volwassenen, die hun 6,5 kilometer wandelen of 5 kilometer hardlopen onder een warme voorjaarszon aflegden. Bij het hardlopen werd er ondanks het recreatieve karakter toch soms pittig gestreden voor een goede tijd. Maar naast vreugde was er ook een moment van bezinning; de kinderen van de op 6 november 2013 aan nierkanker overleden Ronald Meerkerk overhandigden een bedrag van 700 Euro aan de Roparun; de bestemming van voornoemde bedrag was door Ronald zelf bepaald door te zeggen dat hij geen bloemen wilde bij zijn begrafenis maar een donatie aan de Roparum, die hem en zijn gezin zo goed gesteund hadden.

 

Van de PR Commissie

Foto’s

Nieuws Overzicht