Voordracht Erik Boehlé als lid van verdienste van de vereniging

Het bestuur is voornemens om tijdens de algemene ledenvergadering van 18 maart 2016 Erik Boehlé voor te dragen als lid van verdienste wegens zijn inzet voor de vereniging.

Het bestuur waardeert zijn jarenlange inzet voor het mede op kaart zetten van de wegatletiek van de vereniging. Zo organiseert Erik (met anderen) al vele jaren en met veel enthousiasme de verenigingswedstrijden, te weten de Oude Maasloop, Molenweiloop en de Kerstloop. De organisatie van de Molenweiloop heeft Erik vrij recent ‘binnengehaald’ voor de vereniging. Deze loop is als eerste wedstrijd na de zomervakantie een zeer geliefde loop (geworden).

Het afgelopen jaar heeft Erik ook de organisatie van de marathontrainingslopen overgenomen, ter voorbereiding op de marathon van Rotterdam.

Ook is Erik al jarenlang trainer van de wegatletiek. Hij heeft de afgelopen jaren diverse groepen op verschillende niveaus getraind. Hij heeft ook jaren in de loopsectie gezeten waar hij het beleid voor de wegatletiek mede heeft ontwikkeld.

Kortom voor de vereniging is Erik van grote meerwaarde en hopen we dat hij zijn inzet nog vele jaren zal blijven voortzetten.
Erik, lid sinds 1994, is binnen de vereniging van onbesproken gedrag en strekt wat het bestuur betreft tot een voorbeeld voor ieder lid.

Degenen die bedenkingen hebben tegen deze voordracht, kunnen deze schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur tot en met uiterlijk 7 maart 2016. Het bestuur zal naar aanleiding van de eventueel ingekomen bedenkingen besluiten of de voordracht daadwerkelijk zal volgen. De algemene ledenvergadering zal beslissen over de voordracht.

Barendrecht, 8 februari 2016

Uit het Huishoudelijk Reglement ……….
BENOEMING VAN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

 

Artikel 11a Het bestuur gaat niet over tot voordracht van ereleden en leden van verdienste als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Statuten, dan nadat het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt via het clubblad, de Nieuwsflits of de website van de vereniging. Het bestuur neemt een termijn van vier weken in acht waarin leden schriftelijk hun bedenkingen kunnen indienen tegen dit voornemen. Het bestuur zal vervolgens, naar aanleiding van de eventuele ingekomen bedenkingen en in overleg met het beoogde erelid of lid van verdienste, besluiten of voordracht zal volgen tijdens de ALV.

Nieuws Overzicht