Bericht van overlijden Janny Wijnsema

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Janny Wijnsema-Hagoort, echtgenote van ons zeer gewaardeerde erelid Piet Wijnsema, op 23 mei jl. is overleden.

Wij wensen Piet en dierbaren veel sterkte in het dragen van dit verlies.

Er is gelegenheid tot condoleren zaterdag 28 mei van 16.00 tot 16.45 uur in het rouwcentrum “Vredehof”, Lagendijk 114, Ridderkerk.

De crematieplechtigheid wordt gehouden maandag 30 mei aanvang 12.00 uur in het crematorium Rotterdam, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot condoleren.

In plaats van bloemen graag en gift aan Stichting Kinderen Kankervrij “Kika”
op rekeningnummer NL89 INGB0000 0081 18
Voor giften is bij C.A.V. Energie ook een “Kika” collectebus aanwezig.

 

Bestuur C.A.V. Energie

Nieuws Overzicht