Algemene ledenvergadering

Afgelopen vrijdagavond 23 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden in de kantine van Energie. Zo'n 45 leden (van de 800 leden) waren aanwezig. 5 leden hadden zich officieel afgemeld. Er werd terug gekeken op het afgelopen jaar en de nieuwe website werd officieel gepresenteerd waarbij een overzicht is gegeven van de volgende plannen op dit gebied. Tijdens deze avond werden een aantal beslissingen genomen: 

 
- Het nieuwe huishoudelijk reglement is goedgekeurd, waarmee ook de baan regels zijn aangepast. We vragen alle atleten om deze door te nemen zodat we met elkaar veilig gebruik kunnen blijven maken van de baan.
- Het beleidsplan 2018-2023 is goedgekeurd. Het bestuur zal de komende 5 jaar sterk monitoren of de doelstellingen gehaald gaan worden.
- De investering in zonnepanelen is goedgekeurd, dat betekent dat we hiermee verder gaan.
- Een contributieverhoging van 2% is door de aanwezigen tijdens A.L.V. goedgekeurd. (website wordt binnenkort bijgewerkt)
- De notulen van de ALV 2017 zijn goedgekeurd.
Daarnaast zijn door een aantal leden zeer goede aanbevelingen gedaan waar het bestuur en commissies mee aan de slag kunnen. Binnenkort volgen de concept notulen van de A.L.V. 2018 die ingezien kunnen gaan worden.

 

Nieuws Overzicht