Uitnodiging ALV 22 maart 2019

Op vrijdag 22 maart 2019 wordt bij C.A.V. Energie de jaarlijkse ledenvergadering gehouden voor alle leden van Energie. Wij nodigen daarom al onze leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Leden zoals u en ik, die een deel van hun tijd hebben ingezet om ook u te kunnen laten sporten. Tijdens de ledenvergadering is het mogelijk om vragen te stellen aan de mensen die de vereniging besturen en mee te beslissen over belangrijke onderwerpen, zoals contributie of de benoeming van bestuurs- of commissieleden.

De vergadering begint om 20:00 uur en de kantine is open vanaf 19:30 uur.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vergadering d.d. 23-03-2018
4. Jaarverslagen 2018
5. Financieel 2018
     a. Financieel overzicht
     b. Kascontrolecommissie
6. Benoeming lid van verdienste.

Pauze

7. Commissieleden vertrek / nieuwe leden / vacatures 
    a. Afscheid Bouke Bussemaker als voorzitter
    b. Benoeming nieuwe bestuursleden via stemming 
 
8. Agendapunten
   a. Benoeming kascontrole commissie
   b. Begroting 2019
   c. Voorstel contributie aanpassing
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Neemt u de stukken s.v.p. van tevoren door en stel uw vragen schriftelijk aan het bestuur tot uiterlijk een week voor de vergadering per e-mail aan bestuur@cavenergie.nl voordeel daarvan is dat een aantal agendapunten kort en bondig behandeld kan worden.

We zien u graag op 22 maart bij de ledenvergadering. Bent u verhinderd, dan vinden we het prettig om een afmelding te ontvangen.

De stukken van de ALV zijn beschikbaar op het beveiligde gedeelte van de website. (Inloggen website)

Namens het bestuur

Bouke Bussemaker
Nieuws Overzicht