Reglementen

Reglement Clubrecords (v.a. 1-07-2008)

Het clubrecord reglement is vereenvoudigd, omdat we duidelijk een scheiding willen maken tussen de zwaardere Atletiekunie regels en door onze atleten behaalde records. In algemeenheid moet gelden: een behaalde controleerbare prestatie.

 • Prestaties behaald in officiële en niet-officiële wedstrijden waarvan de prestaties controleerbaar zijn middels publicatie op de website van vereniging of organisatie waar de wedstrijd gehouden is.
 • Alle onderdelen die vermeld staan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie en afwijkende onderdelen die bij verenigingen worden gehouden komen in aanmerking voor een clubrecord. Het is niet van belang dat afwijkende onderdelen niet door de Atletiekunie worden geaccepteerd.
 • Een clubrecord wordt alleen geaccepteerd op onderdelen waarvoor in die leeftijdscategorie aanbod is in Nederlandse wedstrijden.
 • Een clubrecord wordt geaccepteerd voor de leeftijdscategorie waarin de prestatie is behaald, bijv. een 150 meter sprint gelopen door een D-junior in een wedstrijd voor C-junioren telt ook als clubrecord bij de D-junioren.
 • Wanneer een prestatie uit lagere categorie beter is dan de prestatie in de hogere categorie, wordt de prestatie doorgeschoven. .
 • Prestaties geleverd in het buitenland worden uitsluitend geaccepteerd voor zover de uitvoering van het onderdeel niet afwijkt van bovengenoemde regels.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de wind. Wanneer een windmeter tijdens de wedstrijd aanwezig is wordt de meting achter het record vermeld. Bij sprints en verspringen worden prestaties die volgens de officiële windmeting-regels valide zouden zijn ook opgenomen. 
 • Bij de sprinttijden wordt vermeld of het om een elektronisch gemeten tijd of hand-geklokte tijd gaat (voor zover dit nog is na te gaan). De snelste tijd wordt meegenomen als clubrecord, bij hand-geklokte tijden wordt rekening gehouden met + 0.24 sec. ten opzichte van een elektronisch gemeten tijd. Op de 400 meter en 400 meter Horden is dit verschil + 0.14 sec. Op langere afstanden is er geen verschil meer.
 • Werpmateriaal moet voldoen aan de eisen van de Atletiekunie.
 • De puntentelling van de meerkamp wordt geaccepteerd, ook wanneer niet aan alle onderdelen van de meerkamp is deelgenomen. Eveneens worden alternatieve meerkampen geaccepteerd als clubrecord. Bijvoorbeeld sprint of horden (blok)meerkampen of alleen werp-meerkampen.
 • Dit reglement is goedgekeurd door het bestuur per 1-07-2008. 
 • Een clubrecord moet aangevraagd worden via email of via de link op de website van de vereniging. De aanvragen worden gecontroleerd en verwerkt door de recordcommissie.  Bij aanmelding via e-mail vermelden: Naam, categorie, wedstrijddatum, onderdeel, prestatie, organiserende club en een link naar de uitslag op internet.
 • In de Top 10 lijsten Aller Tijden staat een apart tabblad met alle regels waaraan moet zijn voldaan.
 • Vragen, op- en aanmerkingen en aanvragen records: de WOC

 Reglement Baanrecords

 • Baanrecords worden bijgewerkt n.a.v. de uitslagen.
 • Alleen prestaties behaald in officiële wedstrijden en behaald volgens Het Wedstrijdreglement kunnen als baanrecord worden opgenomen.
 • Alle onderdelen die vermeld staan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie komen in aanmerking voor een baanrecord.
 • Baanrecords gelden voor de categorie waarin deze prestaties geleverd zijn en worden niet doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie.
 • Bij de sprinttijden wordt vermeld of het om een elektronisch gemeten tijd of hand-geklokte tijd gaat. Bij hand-geklokte tijden wordt rekening gehouden met + 0.24 sec. ten opzichte van een elektronisch gemeten tijd.
 • Bij sprints en verspringen moet de wind reglementair gemeten worden en mag niet de 2,0 m/s meewind overschrijden om in aanmerking te komen voor baanrecord. De windmeting wordt ook achter de prestatie vermeld. 
 • Ook bij meerkampen moet de wind aan de reglementen voldoen op alle onderdelen die meetellen in die meerkamp waar windmeting verplicht is. Zo kan het voorkomen dat een meerkamp in zijn geheel niet voor een baanrecord in aanmerking komt voor een atleet die de wedstrijd wint, maar wel voor degene die 2e wordt met meewind binnen de 2.0 m/s. Wel kan er voor alle atleten in de wedstrijd ook gekeken worden of er andere pogingen waren zoals bijvoorbeeld bij verspringen waarbij de wind wel binnen de norm was; als dat het geval is moeten voor dat onderdeel de punten aangepast worden naar die poging en zo kan een atleet een wedstrijd winnen met het ene aantal punten, maar in de baanrecord-lijsten komen met een minder aantal punten.
 • Werpmateriaal moet voldoen aan de eisen gesteld door de Atletiekunie. 
 • De puntentelling van de meerkamp wordt alleen geaccepteerd wanneer aan alle onderdelen van de meerkamp is deelgenomen.
 • Vragen, op- en aanmerkingen: de WOC
 

 

Recordlijsten Overzicht