Exit Clubrecordlijst, start Top 10 Aller Tijden !

Na 40 jaar komt er een einde aan de clubrecordlijsten zoals we die kennen. Daarvoor in de plaats verschijnt een fantastisch naslagwerk!

Werden de clubrecords in 1979 gestart door mila-trainer Herman Vrijhof, eerst met een lijstje van 5000 meter tijden in z’n algemeen met alle categorieën, al snel daarna uitgebreid met de 800 meter en de 1500 meter en kort daarna de eerste publicatie van een opsomming van ongeveer de beste 50 tijden gelopen door Energie-leden op de marathon en de 15 kilometer, de laatste naar aanleiding van de afstand die destijds populair was door de Kerstloop in Rhoon.

Dit vonden andere atleten ook leuk voor hun discipline, waardoor binnen een jaar de vraag bij Herman werd neergelegd om dit ook te gaan doen voor andere, ook technische, onderdelen. Omdat al snel de conclusie werd getrokken dat dit appels met peren vergelijken is, werd gekozen voor een onderverdeling in de officiële atletiekcategorieën. Eerst pupillen en veteranen (zo werden masters vroeger genoemd) op een hoop, wel een onderverdeling in AB- en CD-junioren, dat laatste omdat zo ook de landelijke competitie in elkaar zat. Maar je begrijpt dat het krachtverschil binnen deze categorieën te groot was en niet eerlijk, dus dezelfde winter werd het concept nog omgebouwd tot een lijst met alle officiële onderdelen per categorie.

In de jaren daarna zijn er steeds weer nieuwe elementen toegevoegd zoals aparte lijsten voor indooratletiek en met de komst van elektronische tijdwaarneming en uitslagenpublicaties bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van het officieel timen van de tussentijden op de diverse afstanden tijdens een marathon. Een behoorlijke klus dus, die in de jaren daarna door diverse mensen is gedaan, de één wat fanatieker dan de ander, soms goedbedoeld maar ook een beetje onderschat gezien het vele -en precisiewerk wat er in gaat zitten.

Daarnaast werd met de komst van het clubrecordbord in de hal van het clubgebouw het bijhouden van de records ook een gigantische fysieke klus. Records werden geprint en opgehangen in deze kast, maar zodra je een lijst ophing, was hij alweer oud. Met een kwantiteit van zo’n 100 records per jaar bleef je aan de gang. Met de komst van het digitale tijdperk konden de clubrecords gepubliceerd worden op de website zodra deze waren gecontroleerd en akkoord bevonden.

Om deze lijst goed en accuraat bij te kunnen houden, moet je ook wel een beetje verstand van atletiek hebben. Of eigenlijk wel heel veel kennis van atletiek, onderdelen, en vooral van reglementen. Prestaties kunnen niet zonder meer vervangen worden door een betere prestatie; er moet gecontroleerd worden wat de omstandigheden zijn waaronder een prestatie tot stand is gekomen, in wat voor wedstrijd en wat de materialen waren die zijn gebruikt. Was het een handtijd of elektronische tijd ?, waren de horden wel op de hoogte die voor die categorie van toepassing is?, werd met het juiste gewicht gegooid ?, klopt de leeftijd van de atleet voor die categorie?, om zomaar wat van de vele variabelen te noemen. Om voorbeelden van struikelblokjes te noemen: Vroeger was er sprake van de AB-competitie bij junioren, daarbij deden de B-junioren gewoon mee met de materialen van de A-junioren, maar ook weer niet op alle onderdelen. Onderdelen zijn ook reglementair veranderd door de tijden heen zoals de verschillende steeple-afstanden of verschillende soorten speren en gewichten van speren. Of wat te denken van de extra 5-jaars categorieën die werden toegevoegd voor de veteranen, pardon de masters. Daarom is het noodzaak dat degene die dit bijhoudt jarenlange ervaring heeft in de atletiek en bijvoorbeeld het niveau heeft van een scheidsrechter in verband met de kennis van de reglementen en historie daarvan.

In 2008 is er door het toenmalige bestuur goedkeuring gegeven aan een voorstel om ook incourante onderdelen toe te laten op deze recordlijst, ingegeven door het feit dat sommige records zo scherp stonden dat ze dachten dat niemand die ooit nog zou kunnen verbeteren en om daarmee meer atleten een kans te geven ook een clubrecord op hun naam te kunnen zetten. Helaas, zeg ik als mijn persoonlijke mening, is er toen ook besloten om een prestatie die niet is behaald onder volgens de reglementen toelaatbare weersomstandigheden, zoals te veel wind mee, ook goed te keuren als clubrecord. Daarmee is er toch een mate van oneerlijkheid ingeslopen, die nu helaas niet meer terug te draaien is omdat het niet meer mogelijk is om van alle sprints en ver-sprongen de windmeting terug te halen. Ook de inmiddels uit de kluiten gebarsten incourante onderdelen zorgen ervoor dat de échte records aan waarde hebben ingeboet.

Om nu die waarde weer wat op te poetsen, zonder clubrecordhouders op incourante onderdelen tegen de schenen te schoppen, waren we van plan om de echte clubrecords dik te drukken en de incourante onderdelen schuin gedrukt. Maar wat voegt dat alleen aan meerwaarde toe ? Belangrijk vinden wij dat de clubrecords een extra motivatie zouden moeten zijn om tot goede prestaties te komen en te proberen de beste van de club ooit te worden. Nu is dat gewoonweg voor de meeste atleten niet mogelijk. Daarom hebben we het idee gevat: Eigenlijk zou je een soort van top 10 moeten hebben per categorie per onderdeel, dan heb je 10 x meer kans om je in de kijker te lopen, springen of werpen. En ga je dan alleen top 10 van de officiële onderdelen doen ? Dan kun je al snel de vraag verwachten of dat ook niet gedaan kan worden op de incourante onderdelen. Nou, en daar zijn we na de laatste publicatie van de clubrecordlijsten op 18 december van het vorig jaar dan maar aan begonnen.

??????? Meen je dit nou echt ???? Jazeker, we zijn eraan begonnen en hebben in 10 maanden tijd op vele, vele onderdelen ook echt 10 prestaties gevonden. Vonden we een betere dan de 10e prestatie, dan viel die eraf en werd de nieuwe opgevoerd. En voila, het resultaat:

De CAV Energie Top Tien Aller Tijden !

Het leuke is dat je al lezend door deze Top 10 lijsten een heel stuk historie van de club terugziet. Oude clubrecords krijgen hier weer een stuk van hun glans mee terug en prestaties van oud-leden in eer en glorie hersteld.  En doordat je met 9 andere prestaties op hetzelfde onderdeel kunt vergelijken krijgt de beste prestatie meer diepte en de houder van het clubrecord nog meer waardering. 

Zijn die Top 10 Aller Tijden lijsten nu compleet en klaar ? Nee, natuurlijk niet. Er zijn nog zoveel uitslagenlijsten te controleren van de afgelopen 40 jaar dat we daar nog wel even mee bezig zijn. Maar we vonden het nu, zo na het einde van het baanseizoen 2019, wel weer een keer tijd worden om van ons te laten horen, dus zijn we nu echt overgegaan tot publicatie van de lijst tot nu toe.

Hoe dan verder? Vriendelijk verzoeken we iedereen om zijn eigen prestaties of die van je kinderen of je ouders te controleren en als er iets niet klopt, of als je denkt in aanmerking te komen voor een plaatsje in een top tien dit door te geven via de hiervoor bestemde link.

Schroom niet. Elke aanmelding vinden we belangrijk en wordt gecontroleerd en waar terecht aangepast.

Natuurlijk zijn de prestaties die op plaats 1 in elke top 10 staan gewoon het clubrecord te noemen. Maar wij hopen dat deze top 10 lijsten voor elke atleet een goede motivatie is om lekker fanatiek de wintertraining in te gaan en nog vele jaren mee zullen gaan als het doel van je trainingsarbeid.

Veel napluisplezier en …. “keep those records and performances coming !”

De records zijn hier te vinden.

Nieuws Overzicht