Algemene Ledenvergadering

Algemene Leden Vergadering
Het is nog niet mogelijk om een fysieke ALV te houden omdat er nog geen grote groepen mensen bij elkaar mogen komen. Uiteraard willen we dit ook niet i.v.m. de gezondheidsrisico's. Er is echter wel een een aantal agendapunten waarover we uiterlijk 30 juni besluiten moeten nemen (o.a. goedkeuring jaarrekening en decharge verkrijgen over het gevoerde beleid). Het bestuur zal daarom een niet-fysieke ALV houden op 26 juni 2020.
De stukken voor deze schriftelijke ALV zijn te vinden via het beveiligde gedeelte van onze website.
Instructies om in te loggen, vind je hier

Vragen kunnen gestuurd worden naar bestuur@cavenergie.nl
Graag vragen we jullie het volgende tijdpad aan te houden:
a. Indienen vragen / opmerkingen uiterlijk: 14 mei 2020
b. Extra nieuwsbrief waarbij de gestelde vragen beantwoord worden op: 28 mei 2020
c. Uitbrengen stemmen voor agendapunten 7, 8 en 9: 7 juni 2020

Op 26 juni zal het bestuur, in een niet-fysieke ALV, rekening houden met hetgeen door de leden is gemeld en de beantwoording daarvan, de te nemen besluiten vaststellen.

De overige agendapunten blijven staan tot een fysieke ALV, die we zullen uitschrijven op het moment dat dat weer is toegestaan vanuit het kabinet.

Nieuws Overzicht