Ledenvergadering

Nu we de ledenvergadering tot 1 maal per jaar terug gebracht hebben, was de agenda aardig gevuld. In een matig gevulde kantine zijn de punten behandeld, en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Nieuw dit jaar was het aantal aanwezige jeugdleden, van te voren is hun duidelijk gemaakt wat een ledenvergadering nu eigenlijk inhoud, daarna kregen zij de gelegenheid zich aan de aanwezigen voor te stellen. Het geeft een goed gevoel om te weten dat deze jonge leden de vereniging een warm hart toe dragen. Met recht werd er dan ook gezegd dat het wel eens het bestuur van de toekomst kan zijn. Om de vergadering een beetje kleur te geven is er een beroep gedaan op het amusement wat aanwezig is binnen de club.In de pauze is er een spetterend optreden geweest van Boney M. Het werd zeer goed ontvangen, het bestuur heeft daarom besloten deze groep vast te contacteren voor de volgende ledenvergadering maart 2008.

We danken de leden die de moeite hebben genomen om de vergadering bij te wonen en zij die zich hebben afgemeld.

Tot volgend jaar

Ineke Schurer

Nieuws Overzicht