Nieuwe voorzitters C.A.V. Energie

Een unicum voor onze vereniging: een duo-voorzitterschap. Algemeen bestuursleden Jessica Leeflang en René Spek gaan de uitdaging aan om samen het voorzitterschap van C.A.V. Energie op zich te nemen. De Algemene Ledenvergadering heeft afgelopen dinsdag 12 april unaniem ingestemd met hun benoeming. 

Zoals bekend is het bestuur de afgelopen twee jaar op zoek geweest naar een nieuwe voorzitter. De oplossing hebben we gevonden in een nieuwe vorm: een duo-voorzitterschap. Wij denken hiermee de vereniging op een goede manier te kunnen leiden en als bestuur goed te kunnen blijven functioneren. Als vereniging zijn we financieel gezond en er is voldoende perspectief om hierop voort te bouwen. 

Jessica en René stellen zichzelf hieronder kort voor: 

Jessica: “Ik ben al 33 jaar lid van Energie en draag de vereniging een warm hart toe. Naast het sporten ben ik al jong begonnen met het jureren bij wedstrijden en het geven van pupillentraining en dat doe ik, met een onderbreking van een aantal jaar door de geboorte van mijn dochter Elvira, nog steeds met veel plezier. Elvira is zodra ze zes jaar werd ook lid geworden en zij heeft het ook reuze naar haar zin. Om meer te kunnen bijdragen aan onze vereniging ben ik in 2017 algemeen bestuurslid geworden en verricht ik sinds die tijd ook taken voor de activiteitencommissie en de communicatiecommissie. Voor deze laatste twee commissies zal ik mijn werkzaamheden op een lager pitje zetten, omdat ik het duo-voorzitterschap met René goed wil kunnen uitvoeren. Energie is een prachtige vereniging waar een veilige sportomgeving belangrijk is en waar ik mij thuisvoel.”  

René: “Via mijn dochters Sigrid, Jytte en Benthe heb ik sinds 2012 ervaren wat een gezellige en sociale vereniging Energie is. Al snel ben ik begonnen met het jureren bij wedstrijden. Zelf ben ik, na het volgen van de cursus Start voor Energie, begin 2015 lid geworden van Energie. Om in bredere zin meer te kunnen bijdragen aan onze prachtige vereniging ben ik in 2020 algemeen bestuurslid geworden. Om het voorzitterschap goed te kunnen uitvoeren zal ik mijn werkzaamheden als lid van de sponsorcommissie gaan verminderen. Middels het duo-voorzitterschap met Jessica, maar zeker ook met de zeer goede samenwerking die we binnen het bestuur met elkaar al hebben, ben ik ervan overtuigd dat we een goede invulling en continuïteit van het bestuur hebben voor onze prachtige vereniging.”  

Heb je een vraag of wil je ideeën bespreken, aarzel niet contact met onze voorzitters op te nemen via jessica.leeflang@cavenergie.nl of rene.spek@cavenergie.nl. Uiteraard kun je hen ook aanspreken op de diverse trainingsavonden en zaterdagochtend. Zij staan voor jullie klaar! 

Nieuws Overzicht