Scholierenkampioenschappen

Op dinsdag 26 juni werd voor de achtste keer de jaarlijkse hardloopwedstrijd voor de Barendrechtse basisscholen georganiseerd. Veertien scholen hebben aan dit jaarlijks terugkerend evenement deel genomen. Winnaar werd dit jaar Het Kompas.Op de voet gevolgd door De Draaimolen. De derde plaats was voor De Schaepmanschool Marijkestraat 720 kinderen meldden zich om 18.00 uur op de atletiekbaan van cav Energie, die in samenwerking met Rabobank Midden-IJsselmonde dit evenement had georganiseerd. Het geheel is opgezet vanuit de gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Ons motto luidt: Barendrechtse kinderen zijn niet te dik, want ze bewegen” En dat er bewogen werd was te zien aan de manier waarop vaak tot op de laatste meters strijd werd geleverd. Het gejuich van het publiek was ook een stimulans voor de wat langzamere loper om de finish te willen bereiken.

Nadat de foto’s van de deelnemende scholen waren gemaakt werd gestart met de groepen 3, die een afstand van 600 meter moesten afleggen. Alle overige kinderen alsmede de vele aanwezige ouders en grootouders stelden zich zeer gediciplineerd op achter de hekken. Achtereenvolgens waren de groepen 4 t/m 8 aan de beurt. Nadat zij hun te lopen afstanden, varierend van 800 meter tot 1000 meter hadden afgewerkt, was het wachten op het bekendmaken van de winnende school. De wachttijd werd opgevuld door een 800 meter voor de ouders. 91 deelnemers stonden aan de start

De manager retail van de Rabobank, de heer Michel Grouwstra, nam de prijsuitreiking voor zijn rekening. Hierin bijgestaan door Ab Enters van de organiserende vereniging. In zijn korte toespraak promootte hij de sport in het algemeen en atletiek in het bijzonder. Veel aanwezige ouders lieten zich zeer positief uit over de uitstekende organisatie door atletiekvereniging cav Energie van dit grootse en gezellige evenement.

Voor velen was dit de eerste keer dat een bezoek aan de Bongerd werd gebracht. Ze hebben dan ook genoten van een sportieve strijd op een prachtige accommodatie.

Nieuws Overzicht