Informatie Inschrijfformulier

Om lid te worden van C.A.V. Energie verzoeken we je om het inschrijfformulier op deze pagina in te vullen. Hiermee ga je tevens akkoord met de afschrijving van de contributie. Deze wordt 1x per kwartaal afgeschreven.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen al lid worden. Wel dienen kinderen van 6 t/m 11 jaar eerst ons introductieprogramma te doorlopen.

Invulinstructies inschrijfformulier
Selecteer Atletiek bij het blok activiteiten en kies welke categorie van toepassing is. 
- Atleten die een wedstrijdlicentie willen en jeugdleden kiezen de categorie Wedstrijd.
- De keuze Recreanten kan uitsluitend door senioren en masters gemaakt worden. Hierbij ben je lid zonder wedstrijdlicentie en kun je niet deelnemen aan baanwedstrijden.

Functies
C.A.V. Energie is een vereniging zonder winstoogmerk. Dat betekent dat alle taken binnen de club gedaan worden door vrijwilligers in dit geval de leden zelf. Geef bij het blok "functies" aan welke taak u zou willen vervullen om een bijdrage aan de vereniging te leveren. Vult u geen functie in, dan wordt u door onze vrijwilligerscommissie ingedeeld voor een taak. Regelmatig worden oproepen gedaan om bijvoorbeeld te helpen bij evenementen of het bemensen van de bar. Dit zijn relatief kleine taken die slechts een paar uur per jaar kosten, maar waardoor we de kosten van contributie laag kunnen houden. We verwachten dat elk lid tenminste 1 taak per jaar vervult. Vrijwilligerswerk is niet alleen nuttig, maar kan ook heel leuk zijn. Het is een laagdrempelige manier om nog meer leuke mensen binnen onze vereniging te leren kennen.