Leen Nobels Erelid, Erik de Klerk Lid van verdienste

Tijdens de algemene ledenvergadering van Energie is Leen Nobels benoemd tot erelid van Energie. Leen werd geroemd voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Van technisch commissie, tot bestuurslid en daarna als voorzitter. Leen is onder andere de drijvende kracht geweest achter de nieuwbouw van ons huidige krachthonk en instructieruimte.

Erik de Klerk is benoemd tot lid van verdienste. Erik heeft zich als lid van de Wedstrijd Organisatie Commissie  en met name als wedstrijdleider enorm ingezet voor het organiseren van kwalitatief goede wedstrijden. Ondanks dat zijn kinderen al jarenlang geen lid meer zijn van Energie, is Erik zich toch met hart en ziel blijven inzetten voor Energie.

De opkomst van de vergadering was matig, maar er zijn goede discussies gevoerd en belangrijke beslissingen genomen. Zo is een wijziging in het huishoudelijk reglement goed gekeurd waarbij is afgesproken dat wanneer het KNMI code rood of code oranje afgeeft in het Rijnmond gebied de club gesloten blijft. Hiermee wordt de veiligheid van atleten en vrijwilligers gewaarborgd.

 

Ook veel aandacht voor vrijwilligerswerk waar de komende tijd meer de focus opgelegd gaat worden. Het bestuur vraagt alle leden om elkaar aan te spreken op het doen van vrijwilligerswerk, om zodoende de continuïteit van onze vereniging te kunnen waarborgen.

Nieuws Overzicht