Douches Energie

De warm water voorziening van de douches van Energie is momenteel niet altijd optimaal.

Onze onderhoudsploeg doet er alles aan om de douches goed te laten functioneren, maar dat lukt niet altijd. De geisers hangen er al geruime tijd, waardoor de bedrijfszekerheid niet meer 100%  is.

Een snelle (korte termijn) oplossing zou gevonden kunnen worden door de geisers te vervangen, maar de vereniging denkt aan  een duurzame oplossing, die wat meer tijd kost.

Het bestuur heeft dit jaar opdracht gegeven voor  een duurzaam energie onderzoek.
Met dit onderzoek worden de mogelijkheden om energie te besparen, duurzaam energie op te wekken en om zonneboilers te plaatsen geïnventariseerd. Bovendien zal worden onderzocht wat de kosten  en opbrengsten van de verschillende opties zijn.

Dit onderzoek is ook nodig om in januari een investeringssubsidie van 30% aan te vragen!
Het is de bedoeling dat het onderzoeksrapport deze herfst wordt opgeleverd. Op basis van het rapport  zal worden besloten hoe de vereniging in duurzaamheid zal investeren.  Verbetering van de kwaliteit van de warm watervoorziening staat hierbij op nummer 1 van de prioriteitenlijst,

In januari 2018 gaan we de subsidie aanvragen en als deze is toegekend, kunnen we snel opdracht geven om de geplande projecten uit te voeren.

Zoals je ziet, wordt er gewerkt aan verbetering van de warm watervoorziening, maar zal het nog even duren, voordat een definitieve oplossing is gerealiseerd.

We vragen de leden om begrip en geduld.

 

Het bestuur

Nieuws Overzicht