Benoeming Ereleden C.A.V. Energie

Sjef Dikhooff en Ab Enters ereleden C.A.V. Energie

 

Vrijdagavond 27 maart 2009 zijn op de Algemene Ledenvergadering van atletiekvereniging C.A.V. Energie te Barendrecht de leden Sjef Dikhooff en Ab Enters, wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, benoemd tot erelid.

Sjef Dikhooff is sinds 1976 lid van de vereniging en is enkele jaren daarna trainer van loopgroepen geworden. In september 2008 nam Sjef op 75 jarige leeftijd, na 27 jaar trainerschap, afscheid van loopgroep E. Op de maandagochtend staat hij nog altijd voor de groep. Sjef is als vrijwilliger te vinden bij bijna alle loopevenementen en is al jaren een actief lid van de sectie Lopen.

Ab Enters, lid van C.A.V. Energie sinds 1968, is gedurende een aantal jaren penningmeester van de vereniging en voorzitter van het jeugdbestuur geweest. Gedurende 10 jaar werden door Ab Enters bekende prestatielopen, zoals de Bongerdloop, de Zomertijdloop, het Zomerdrieluik en de Herfstloop georganiseerd. In de periode daarna heeft Ab gedurende 3 jaar de Maasoeverloop georganiseerd en was hij betrokken bij het rondbrengen van Kerst- en Nieuwjaarskaarten t.b.v. de clubkas. In mei dit jaar organiseert Ab voor de 10de maal het Rabo Scholierenkampioenschap. Vanaf 1990 is Ab trainer van loopgroepen en ruim 10 jaar wordt door hem samen met Ina Dahlhaus de ledenadministratie bijgehouden.

Voorzitter André Klomp dankte de heren hartelijk voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en speldde de gouden erelidspelden bij hen op.

Ab Enters nam mede namens Sjef Dikhooff het woord. Er is door hen in de voorbijgaande jaren veel werk verricht voor de vereniging. Fijn dat de leden dat waarderen door hen erelid te willen maken. “Erelidmaatschap moet je verdienen, je doet gewoon je best. Dat het wordt opgemerkt is heel fijn.”

 

Ab en Sjef stelden het gebaar bijzonder op prijs en bedankten de vereniging daarvoor.

Nieuws Overzicht