Errol Esajas; Presentatie “Technisch Lopen”

Vrijdagavond 29 oktober was Errol Esajas te gast bij Energie. Thema van de avond was looptechniek in de breedste zin van het woord. Als voorbeeld werd het bewegingspatroon van een jachtluipaard meerdere malen aangehaald. Niet dat wij ook op 4 benen lopen en ook niet omdat wij die snelheid kunnen bereiken. Wel het gratieuse, de wendbaarheid, bewegingspatronen en het aanwenden van krachten om op het juiste moment die snelheid te ontwikkelen die nodig is om explosief toe te slaan, lijkt de toptrainer uit Rotterdam telkenmale te bekoren. De grondbeginselen om hard maar vooral effectief te kunnen lopen vinden we dan ook terug in techniektraining.

Errol Esajas is voorstander om vooral het waarom uit de doeken te doen. Om techniektraining te onderrichten zul je uit moeten kunnen leggen wat bepaalde deelfasen in een (loop)pas-cyclus doen met je lichaam. Van top tot teen ! Vanaf de houding van het hoofd tot aan de actie van de punt van de voet. Motoriek, coördinatie, actie en reactie. De ketting van techniekelementen is uiteindelijk zo sterk als zijn zwakste schakel. Errol Esajas gaf tal van belangrijke tips, veelal gelardeerd met videobeelden, om de tekortkomingen aan te tonen en oefenstof aan te reiken om die weer te verbeteren. De avond was voor de aanwezigen dan ook veelal een bewustwordingsproces.

Sprint en MiLa
In de basis is er niet al teveel verschil in de technische aspecten. Bal van de voet is bij de landing van groot belang, haklanding catastrofaal. Het bouncing-effect wat door o.a. de haklanding ontstaat zorgt voor blessures en enorme piekbelastingen. Het remmend(amortiserend) gehalte vreet energie omdat je als het ware je lichaamszwaartepunt te ver achter de landing hebt. Een rollend bewegingspatroon is dan al kansloos. Verder is het na de afzet een zinloze zaak om het afzetbeen nog eens een extra beweging naar achteren te laten doen, je moet immers naar voren. Na een zo kort mogelijke contacttijd met de ondergrond is een snelle actieve knie-inzet van onder het lichaam nodig om de drive te behouden. Uiteraard zal de hoogte van de knie-inzet bij een marathon minder zijn dan bij een 100 meter, laat dat duidelijk zijn.

Het hoofd zal losjes en ontspannen op de schouders rusten waarbij de schouders een neutrale stand hebben, vooral niet opgetrokken. De armen dienen enerzijds voor balans en hebben anderzijds een ondersteunde rol bij de voortstuwing. Geen kruisende of breiende beweging, gewoon naast het lichaam. De torsie van het bovenlijf moet vermeden worden en de heupen dienen een strakke, evenwijdig aan de looprichting, denkbeeldige horizontale lijn te volgen. Een te late afzet zal het wegdraaien van een heup veroorzaken, die fout wordt direct gevolgd door een tweede n.l. een cross-over van de armbeweging. Errol Esajas liet een snelle armactie zien zonder ook maar 1 seconde gespannen te zijn of een verdiepte ademhaling te hebben.

Spinning Wheel
Zo zou je de perfecte beweging van de benen misschien wel het best kunnen omschrijven. Een continu naadloos op elkaar aansluiten van de deelfasen in een hardlooppas (stride). Geen haperingen of schokbewegingen. Als voorbeeld gaf Errol Esajas de 26.000 passen die nodig zijn voor bijv. een marathon. 26.000x een techniekfout waarbij je enkele centimeters verliest, dit nog buiten het overbodig energieverbruik is minuten langzamer aan de finish.

Het perfectioneren van de technische vaardigheden heeft dus een direct verband met je snelheid ofwel het economiseren van aanbod en verbruik van energie. Simpel gezegd, je kunt voor een marathon vele kilometers training laten vallen door meer aandacht aan het bovenstaande te wijden.

Oefeningen
De praktijk is dat je ervoor zal moeten trainen. De ontelbare oefeningen hebben elk een eigen doel. Soms train je geïsoleerde spiergroepen maar in de meeste gevallen train je spierketens. Disbalansen worden opgemerkt en door specifieke oefeningen verholpen. In dat opzicht is Errol Esajas ook veel aan het werk bij diverse instellingen als bewegingstherapeut en begeleidt hij revalidatie-processen. Het leren bewegen heeft in veel verschillende sporten, zeker wanneer het om looponderdelen gaat een achterstand. Scholing is dus noodzakelijk. De oefeningen zijn in het online logboek van de atleet terug te vinden nadat ze door de trainer vanuit een omvangrijke data-base in het schema zijn geplaatst, evenals de kernprogramma ’s voor het lopen zelf. In de periodisering kan in alle voorkomende situaties voor zowel de VP1, VP2, WP1, WP2 en de OP(Voorbereidingsperiode,Wedstrijdperiode, Overgangsperiode) geput worden uit een scala aan programma ‘s. Het oog van de trainer bepaald dan uiteindelijk wat het gaat worden. (MiLagroep Energie werkt sinds een maand ook met een Online Athlete Trackingsystem)

Core-Stability
Als onderdeel van je training is Core-Stability genoemd. Core-Stability houdt in dat je de balans-verhoudingen in het lichaam en met name die tussen de romp en de onderste extremiteiten middels specifieke oefeningen in conditie houdt. Je gaat er niet harder van lopen, je schept wel de voorwaarden om op basis van een juiste spierspanning zwaardere trainingsvormen aan te kunnen. Het past net als veel andere trainingsvormen in je totaalpakket.

De avond werd bezocht door een 25-tal leden en niet leden. Er waren trainers aanwezig maar ook de afwezigheid van vrijwel alle lange-afstandlopers viel op.

Wilt u meer weten, link dan eens naar www.errolesajas.nl voor bijv. praktijkdemonstraties.

 

Herman Vrijhof

Nieuws Overzicht