De jongste vrijwilligers

Zaterdag 21 mei 2011 was ik starter bij de pupillencompetitiewedstrijd op de atletiekbaan van c.a.v. Energie. Zoals gebruikelijk bij dergelijke wedstrijden werden voor wat betreft de loopnummers aan het begin van de wedstrijd de “altijd een beetje chaotische” estafettes afgewerkt. Om 10 uur waren er een negental series over 4x 60 meter voor de A-pupillen en om 12 uur volgden de B- en C-pupillen met hun series, dat werden er ook negen.

Bij de estafettes liggen er een tweetal setjes van zes estafettestokjes klaar om bij toerbeurt te gebruiken. Nadat de eerste set is gebruikt wordt deze teruggebracht van de finish naar het startpunt van de wedstrijd; de tweede set is dan reeds uitgedeeld aan de atleten van de volgende serie; na de tweede serie wordt de tweede set teruggebracht; enzovoorts, enzovoorts.

Gedurende de eerste negen estafettes was er een vrijwilliger die de estafettestokjes van finish naar start bracht. Om 12 uur echter bleek er niemand te zijn om dit werk uit te voeren. Gelukkig zag wedstrijdleider Erik de Klerk een jongen en een meisje van, naar ik schat zo’n vier tot zes jaar, bij het finishgebied staan. Ze bleken Gonda en Ewoud te heten. Zij kregen een “instructieverhaal” waarbij hun uitgelegd werd dat zij “achter de finish” moesten gaan staan en na een race de stokjes moesten verzamelen en naar de start van de 4x 40 meter moesten brengen. Om het hun gemakkelijk te maken dienden zij de stokjes te geven aan de meneer met het rode shirt, de starter, daar hij de enige is met zo’n rood shirt; immers scheidsrechter en dergelijken hebben een blauw tenue en alle andere juryleden dragen gele shirts.

Tijdens de estafettes kwamen ze “zo snel mogelijk” na iedere race naar mij toe om de zes stokjes aan mij te overhandigen. Na een paar serie was “hun systeem” plotseling gewijzigd en ik moet bekennen het was een slimme wijziging. Ze kwamen nu niet met z’n tweeën, maar per toerbeurt één voor één. De estafettes verliepen prima mede dankzij Ewoud en Gonda.

’s Middags na afloop van de wedstrijd bleken Ewoud en Gonda de kinderen te zijn van Robert Boer, die samen met Aad de Bruijn de ET-ploeg (Electronische Tijd) vormde.

Voor mijzelf trok ik uit hun hulp de conclusie, dat zij “de jongste hulp” waren die ik ooit zag. En kan ik niet anders dan ieder Energielid ouder dan Ewoud en Gonda oproepen hun voorbeeld te volgen en te vragen een aantal malen per jaar vrijwilligerswerk te doen.

Nogmaals, Gonda en Ewoud bedankt.

 

Piet Wijnsema

Nieuws Overzicht