Protocol trainingen vanaf 1 juni 2020

Hoe blijven we als vereniging gezond nu en in de toekomst?

Update 1 juni 2020

Beste Leden van C.A.V. Energie,

Per 1 juni is een aantal maatregelen in het Corona protocol aangepast. Als atletiekvereniging gaan wij verder met onze trainingen weer rustig oppakken onder bepaalde voorwaarden, zodat onze leden maar ook onze trainers en vrijwilligers gezond blijven. Dit besluit is genomen in overleg met het bestuur van C.A.V. Energie, de baancommissie, de trainers en de gemeente Barendrecht. We volgen de protocollen die door het NOC/NSF en de Atletiekunie zijn aangedragen.

Lees voor de training de protocollen goed door (onderaan deze pagina), zodat je weet wat er tijdens een training van je verwacht wordt.

De loopgroepen trainen voorlopig op diverse locaties buiten de baan. De trainer van je loopgroep zal je hierover informeren via de gebruikelijke kanalen. Train je momenteel niet bij een loopgroep, neem dan contact op met info@cavenergie.nl zodat we je met een trainer in contact kunnen brengen.
Enkele loopgroepen zullen per 1 juni weer op de baan gaan trainen.

Voor de baanatleten is een baanprotocol opgesteld. 

In verschillende fases zullen we wennen aan de 1,5 meter samenleving en de trainingen langzaam weer gaan uitbouwen.

Verschijnselen COVID-19

Hoewel er via de media al veel bekend is gemaakt over het Coronavirus, vinden wij het als vereniging belangrijk om de verschijnselen en maatregelen serieus te nemen om zo geen verspreidingsbron van het virus te worden.

De eerste ziekteverschijnselen bestaan onder andere uit:

 • Koorts (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius), rillingen.
 • Luchtwegklachten: hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus of loopneus.
 • Problemen met ademhalen.

Er bestaat een kans op besmetting met het coronavirus (COVID-19) indien men:

 • Contact heeft gehad met een besmet persoon (ongeacht de locatie).
 • In een risicogebied is geweest.

Het virus verspreidt zich middels hoesten of niezen; kleine druppels met het virus worden ingeademd of bereiken via de handen de slijmvliezen van neus, mond en/of ogen. Het virus kan een beperkte afstand tussen twee mensen overbruggen. Deze virusdruppels zijn relatief zwaar waardoor zij neerslaan binnen een afstand van twee meter.

Om de veiligheid van onze leden, trainers en vrijwilligers te garanderen nemen wij als vereniging maatregelen om zo de virusverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgedeeld in verschillende categorieën om zo duidelijkheid te creëren tussen de jeugd en de looptrainingen. In de maatregelen zijn de adviezen van het RIVM als mede van de Atletiekunie opgenomen.

Algemene maatregelen

 • Tijdens de trainingsavonden zullen de kantine en de kleedkamers gesloten blijven. Er is geen mogelijkheid om je spullen in een kluisje te leggen. Het krachthonk zal ook gesloten blijven. Ook de toiletten blijven gesloten.
 • Voor toiletbezoeken geldt: ga voor of na de training thuis naar het toilet.
 • Kom dus in trainingskleding naar de club en zorg dat een eventueel meegebrachte bidon is gevuld. Zet ook je naam duidelijk op je bidon om te voorkomen dat iemand anders er uit drinkt. Gevonden flesjes / bidons na de training zullen om hygiënische redenen worden weggegooid.
 • Tijdens de trainingsavonden kan en mag er niet gedoucht worden op het sportcomplex. Doe dit thuis na de training.
 • Kom alleen naar de atletiekbaan. Voor ouders die met kinderen komen wordt gevraagd om met de atleet mee te lopen (maximaal 1 begeleider en geen broertjes of zusjes) tot aan de poort en dan weer naar huis te gaan. Zie het haal- en breng-protocol op pagina 4.
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de accommodatie van C.A.V. Energie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training.
 • Trainingen op de baan zijn uitsluitend toegestaan onder leiding van een trainer en vooraf aangemeld.
 • Indien het vanuit de gezinssituatie niet veilig wordt geacht om naar de training te komen wordt gevraagd om hier een weloverwogen beslissing in te nemen en bij twijfel thuis te blijven.
 • Indien iemand in het gezin koorts (>38 graden Celsius) heeft, mag het hele gezin/ verenigingslid niet naar de atletiekbaan komen en dient thuis te blijven tot minimaal 48 uur nadat de koorts over is.
 • Indien een gezinslid/verenigingslid/trainer milde ziekteverschijnselen vertoont en/of in een risicogebied is geweest en/of contact heeft gehad met een corona-patiënt, mag het hele gezin niet naar de atletiekbaan komen en dient thuis te blijven, contact met anderen te vermijden en de eigen huisarts direct telefonisch te contacteren. Is er door een verenigingslid al getraind op de accommodatie dan vragen wij om C.A.V. Energie zo spoedig mogelijk in te lichten over deze situatie via bestuurs@cavenergie.nl zodat wij kunnen inventariseren met welke personen dit lid in contact is geweest.
 • Indien gezinsleden/verenigingsleden terugkomen uit het buitenland (vakantie en/of zakelijk) mag het gezin/lid van de atletiekvereniging voor een periode van 14 dagen niet naar de atletiekbaan komen. Ook als dit niet-risicogebieden betreft.
 • Indien trainers of andere vertegenwoordigers van C.A.V. Energie twijfels hebben over de fysieke gesteldheid van atleten of wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen vanwege het gedrag van atleten, dan zijn zij bevoegd om deze atleten van de training te verwijderen.

regels.png
Bijgesloten zijn de protocollen voor de jeugd- en baanatletiek, tevens het protocol voor de loopgroepen te lezen.

Het motto is nog steeds: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Laten we ons daar samen voor blijven inzetten.
Dank voor jullie begrip en medewerking en veel succes met het weer oppakken van de trainingen.

Het bestuur van C.A.V. Energie

Meer informatie atletiekunie: Atletiek in de 1,5 meter samenleving

Veelgestelde vragen NOC/NSF

Downloads: