Training Maandag- en Woensdagavond

Jarenlang heeft de A.A.D. van de maandagavond en de woensdagavond groep getraind onder de bezielende leiding van Aad Vink. Over het algemeen naar ieders tevredenheid, maar de niveau verschillen onderling waren soms wel erg groot, waardoor de groep erg uit elkaar liep.

 

Door de toetreding van een grote hoeveelheid nieuwe trainers kon daar een oplossing voor worden gevonden. Jeroen en Tjeer zijn gevraagd om Aad als trainers te ondersteunen om zo ook op de maandagavond en woensdagavond een betere aansluiting te kunnen waarborgen voor de niveau’s van alle lopers.

Het opsplitsen van de groep was een grote verandering en heeft enige weken geduurd alvorens daar een prettige wijze in was gevonden. Een belangrijke bijdrage hiervoor heeft de groep zelf gegeven middels een enquête. Hiervoor natuurlijk onze dank.

De trainingen zien er als volgt uit:
Maandagavond vanaf 19:30 tot 21:00 uur geven Aad en Jeroen training op de weg. Beide loopgroepen doen het inlopen en de loopscholing gezamenlijk, daarna splitsen ze in 2 loopgroepen: Aad traint de lopers met niveau E-F (rond de 10 km totaal), Jeroen traint de lopers met niveau B-D (rond de 12 km totaal). (Mocht het aantal lopers in de loop van de tijd groter worden, dan zal er gekeken worden naar een extra groep niveau C-D.)

Woensdagavond vanaf 19:30 tot 21:00 uur geeft Aad baantraining aan lopers met niveau B-F. De lopers op de baan krijgen niet allemaal hetzelfde programma, deze wordt aangepast aan het niveau. Tjeerd geeft training op de weg aan de lopers met niveau E-F.

Dus, mocht je een keer op een andere dag willen trainen (ipv dinsdag – donderdag), dan is er nu ook een passend aanbod op de maandag of de woensdag.

 

Niveau’s:
G: 5 km. 31 – > min. – F: 5 km. 29 – 31 min.
E: 10 km. 56 – 59 min. – D: 10 km. 52 – 56 min. – C: 10 km. 48 – 52 min.
B: 10 km. 43 – 48 min. – A: 10 km. 38 – 43 min.

Nieuws Overzicht