Voordrachten lid van verdienste

Ineke Westerhof en Ina Dahlhaus

1.      Ineke Westerhof

Het bestuur heeft het voornemen om tijdens de algemene ledenvergadering van 27 maart 2015 Ineke Westerhof voor te dragen als lid van verdienste van onze vereniging.

 

Ineke Westerhof is gedurende  20 jaren het gezicht (en het aanspreekpunt) van Energie voor alle nieuwe jeugdleden. Zij beheert het winkeltje met kleding en is daartoe bijna iedere maandag en woensdag op de vereniging te vinden, vaak gelijktijdig een bardienst draaiend. Daarnaast is zij de kokkin tijdens de jaarlijkse kampen, verzorgt zij het eten en drinken tijdens het jaarlijks terugkerend Sinterklaasfeest en helpt de Sint met het vullen van de schoentjes voor de allerkleinsten.

Dit alles, gekoppeld aan haar kennis van zaken met betrekking tot atletiek en atletiekwedstrijden in het bijzonder en haar betrokkenheid als verenigingsmens bij de regiocompetities, heeft het bestuur doen besluiten op deze wijze zijn dank te tonen voor haar inzet binnen onze vereniging.

Degenen die bedenkingen hebben tegen deze voordracht, kunnen hun bedenkingen uiterlijk 16 maart 2015 schriftelijk indienen bij het bestuur. Het bestuur zal naar aanleidingen van de ingekomen stukken besluiten of de voordracht daadwerkelijk zal volgen. De algemene ledenvergadering zal beslissen over de voordracht.

Barendrecht, 5 maart 2015

2.      Ina Dahlhaus

Het bestuur heeft het voornemen om tijdens de algemene ledenvergadering van 27 maart 2015 Ina Dahlhaus voor te dragen als lid van verdienste van onze vereniging.

Ina Dahlhaus zet zich gedurende meer dan 15 jaren in voor het werk op de ledenadministratie. Destijds samen met Ab Enters en sinds enkele jaren met Jeroen van der Have zorgt zij ervoor dat het ledenbestand op orde is.  We kennen haar als een betrokken lid die haar taak gedurende vele uren – vaak tot ’s avonds laat – op de achtergrond, maar wel met grote nauwgezetheid doet.

Haar betrokkenheid toont zij door vrijwel altijd aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergaderingen.  Ook bij de Mastercompetities en andere activiteiten van de vereniging laat zij zien dat zij een echt verenigingsmens is.

Daarom heeft het bestuur besloten op deze wijze zijn dank te tonen voor haar inzet binnen onze vereniging.

Degenen die bedenkingen hebben tegen deze voordracht, kunnen hun bedenkingen uiterlijk 16 maart 2015 schriftelijk indienen bij het bestuur. Het bestuur zal naar aanleidingen van de ingekomen stukken besluiten of de voordracht daadwerkelijk zal volgen. De algemene ledenvergadering zal beslissen over de voordracht.

 

Barendrecht, 5 maart 2015

Nieuws Overzicht