Aanpassing verkeersplein sportpark De Bongerd.

Als gevolg van het aanleggen van parkeervakken aan de noordzijde van de Dierensteinweg wordt het verkeersplein bij de ingang sportpark De Bongerd verkeerskundig veiliger gemaakt voor overstekende voetgangers.

Er worden onder andere verkeer remmende maatregelen genomen in de vorm van drempels (50km) en er komen ter plaatse van de voetgangersoversteek LED’s in het wegdek, die oplichten als er voetgangers oversteken. Een en ander wordt in werking gezet door middel van video detectie.

 

De werkzaamheden worden van dinsdagavond 31 maart tot vrijdagochtend 3 april uitgevoerd van ‘s avonds 20:00 tot ‘s morgens 06:00. Tijdens de werkzaamheden zal er telkens één rijstrook worden afgesloten. Het verkeer zal door middel van verkeerslichten langs het werkvak worden geleid. Hierdoor zal er tijdens de afsluiting enige hinder ontstaan.

Nieuws Overzicht