Wijziging inning contributie

De Ledenadministratie heeft een wijziging doorgevoerd aangaande de inning van de kwartaalcontributie. Voorheen werd deze in de eerste maand van het kwartaal geïnd. Vanaf heden zal de inning plaatsvinden in de maand voorafgaand aan het kwartaal. De contributie voor het 4de kwartaal 2015 zal geïnd worden rond 25 september.

De inning van de kwartaalcontributie geschiedt in regel rond de 25ste van de maand voorafgaand aan het betreffende kwartaal (25/12 ; 25/03 ; 25/06 ; 25/09). Mocht uw bedrag onverhoopt teruggeboekt worden, dan volgt een week later een nieuwe incassopoging. Mocht dit opnieuw tot een terugboeking leiden, dan zullen wij u verzoeken het bedrag zelf te storten op rekeningnr. NL68RABO0107648849.

Nieuws Overzicht