Nieuwe contributiebedragen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 maart j.l. is met meerderheid van stemmen vastgesteld om de contributie met 2% te verhogen i.v.m. inflatie correctie (op dat moment 2,3%) Vorig jaar is besloten geen contributie verhoging door te voeren. De nieuwe contributiebedragen staan op de website. Daarnaast zijn ook de familiekortingen aangepast.

Ook is het inschrijftarief omlaag gegaan door dalende administratieve kosten vanwege ons nieuwe ledenadministratiesysteem.
De nieuwe contributie wordt berekend in het 3e kwartaal van 2018.

Nieuws Overzicht