Algemene ledenvergadering 2019

Afgelopen vrijdag 22 maart werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. 

Er was een aardige opkomst van 64 leden, best redelijk voor een ALV, alhoewel er altijd meer mensen bij kunnen.Veel bekende gezichten waren aanwezig van leden die zeer betrokken zijn bij de vereniging. Voor Bouke Bussemaker was het zijn laatste vergadering als voorzitter. Na 3 jaar de kar getrokken te hebben bij Energie nam hij afscheid als voorzitter en bestuurslid. In totaal heeft Bouke 10 jaar in het bestuur gezeten en daarnaast jarenlang een rol gespeeld in de loopsectie. Onder zijn leiding zijn mooie dingen tot stand gekomen bij Energie. Zoals daar zijn: de nieuwe warm watervoorziening, de zonnepanelen en nieuwe LED verlichting op de baan, pinnen in de kantine en nieuw kantine meubilair om maar eens een aantal zaken te noemen. Daarnaast heeft het bestuur de afgelopen jaren hard gewerkt om interne procedures weer goed op orde te krijgen, zoals het herschrijven van het huishoudelijk reglement en het schrijven van een beleidsplan. Ook een nieuwe website en clubcasting is de afgelopen jaren gerealiseerd. Bouke werd namens de leden bedankt voor zijn activiteiten en we zien hem zeker terug op de baan en volgende week aan de start van de Rotterdam Marathon.
De leden gingen unaniem accoord met de benoeming van Ton Kuhlmann als lid van verdienste. Ton twijfelde in eerste instantie of hij deze titel wel had verdiend. "Er zijn zoveel andere leden die er ook recht op hebben”, sprak Ton bescheiden doelend op de vele vrijwilligers die ook een hoop tijd steken in het ondersteunen van de club.

De leden die afscheid namen van de diverse commissies werden in het zonnetje gezet. De leden van de vrijwilligers commissie, de WOC en een aantal leden van de loopsectie. Anouk Breeman werd gekozen tot bestuurslid en benoemd tot secretaris en Jan van der Hoek heeft de rol van voorzitter overgenomen van Bouke Bussemaker. Daarmee is het bestuur weer compleet. De belangrijkste onderwerpen uit de ALV waren: De contributie zal voor het 3e kwartaal worden aangepast met een inflatiecorrectie. Voor leden die langdurig geblesseerd zijn of en tijdje uit de running zijn i.v.m. bijvoorbeeld een zwangerschap kunnen zich per kwartaal om laten zetten naar rustend lid. Hiervoor zal een klein bedrag in rekening worden gebracht om de administratiekosten (afdracht AU etc) te dekken. Daarnaast staan vrijwilligerswerk en veilig sporten hoog op de agenda van de vereniging.

 

Nieuws Overzicht