Bezoek aan Louny / Návštěva Louny

De Stedenband tussen Barendrecht en Louny in Tsjechië viert in 2020 haar 30-jarig jubileum, reden om aan C.A.V. Energie te vragen of een oude traditie in ere hersteld kan worden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Tsjechië, toen nog Tsjecho-Slowakije, overheerst door de communistische dictatuur beïnvloed door de Sovjet-Unie. Sindsdien was het onderdeel van het Warschaupact als tegenhanger van de NAVO. In 1968 probeerden tegenstanders van dit regime hier een einde aan te maken tijdens de zogeheten Praagse Lente, maar troepen van het Warschaupact maakten hier een einde aan. In 1989 lukte dit wel in de Fluwelen Revolutie, waaraan geen militair ingrijpen te pas kwam. Dit gebeurde in het kielzog van de nasleep van de val van de Berlijnse Muur. Dat er dit keer geen bloedige slag aan te pas kwam, was te danken aan de weigering van Michael Gorbatsjov om troepen naar Praag te sturen. In 1990 kon het herstel van democratie aanvangen.

Dit was het moment om Tsjechen het vertrouwen te geven dat ze dit aankonden, Barendrecht heeft hierin een prominente rol gespeeld door te laten zien dat Tsjechië kon rekenen op steun en vooral vriendschap uit het westen. Omdat de middeleeuwse stad Louny op goede rij-afstand ligt, werd gekozen voor het opzetten van een stedenband met deze stad, waarin het doel is het uitwisselen van kennis en ervaring op alle mogelijke gebieden. In het begin leek het op ontwikkelingssamenwerking, maar inmiddels is het dagelijks leven in Louny net zo modern als bij ons en wordt de jeugd ook groot gebracht met telefoon, tablet, electronische klassenborden en spreken ze uitstekend Engels en Duits, sommigen door de stedenband zelfs Nederlands.

Elk jaar wordt er een thema bepaald waaraan de bezoeken van Barendrechters aan Louny en omgekeerd worden opgehangen en daaromheen wordt een interessant programma samengesteld. Voor dit jaar was dat vrije tijd en hobbies, daaruit voortvloeiend is er bijvoorbeeld een docente mee geweest om met leerlingen te praten over wat zij in hun vrije tijd zoal doen, werd er een bezoek gebracht aan een archeologisch dorp waar door kinderen op heel oude wijze brood werd gebakken, was er een leuke fietstocht door Louny en omgeving, zijn we bij parasailen geweest, naar een dierentuin, een boottocht gemaakt, een wandeling door een mooie canyon, een aantal musea bezocht met de Tsjechische ambassadeur in Zimbabwe, rotsklimmen, theater, contrabas gespeeld, een schaaktoernooi deelgenomen en door schietsportvereniging de Vrijheid op verschillende schietbanen geschoten met handwapens en geweren, heerlijk gegeten in restaurants waar een goochelaar trucs aan tafel kwam doen en een rockconcert bijgewoond. Kortom heel breed en avontuurlijk, voor jong en oud, elk wat wils. En naast leuke vrije-tijds-gerelateerde dingen doen hebben we vooral ook heel veel gelachen, Tsjechen lijken een beetje nors, maar uiteindelijk hebben we heel veel lol gehad met ze.

Voor C.A.V. Energie was het belangrijk om te spreken met vertegenwoordigers van de atletiek en de gemeente. Vijftien jaar lang hebben vele Energieleden de uitwisseling meegemaakt en een ieder die we spraken was daarover heel positief. Nog steeds wordt er jaarlijks een fietstocht naar of vanuit Tsjechië gehouden, is er een zomerkamp voor kinderen van 12 t/m 15 jaar, een uitwisseling van studenten en twee keer per jaar een bezoek aan elkaar. De atletiekvereniging is wel een stukje kleiner geworden, maar de mogelijkheden voor een leuke uitwisseling van atleten naar elkaars wedstrijden, deelname aan trainingen gecombineerd met een leuk uitstapje zijn legio. In Louny worden 4 grote atletiekevenementen georganiseerd: In maart een veldloop (cross), in mei de Karla Reis Memorial 15 km wegwedstrijd met ook Kenianen en wheelers aan de start, in augustus een trackmeeting met andere steden en in het weekend voor de Kerst een indoorwedstrijd in hun eigen sporthal. En zo gebeurde het dat we ineens op reis waren-, de maaltijden deelden, speciale gasten waren op het stadhuis en in belangrijke historische panden -en in gesprek met de burgemeester -, een wethouder -en een raadslid van Barendrecht en met de loco- en oud-burgemeesters van Louny, die tevens onze gids waren tijdens een kort, maar leuk weekje Tsjechië.

Het komende jaar gaan we proberen om Tsjechische atleten van ASK Lena (de club uit Louny) deel te laten nemen aan Barendrechtse atletiekevenementen en onderzoeken we de mogelijkheden om met een delegatie van C.A.V. Energie in Louny aan een atletiekkamp deel te nemen of aan één van de bestaande wedstrijden aangevuld met ook weer een leuk programma.

Voor deze zomer staan de volgende activiteiten op het programma:

-20 t/m 27 juli zomerkamp, van 12 t/m 15 jaar, met onder andere een workshop beeldhouwen, een bezoek aan het versteende woud, sportdag, speurtocht, bowlen, toeristische attracties en een hele dag in Praag, begeleiders zijn Nederlandse docenten van het Calvijn Groene Hart die al jaren in Louny komen.

-10 augustus atletiekmeeting in Louny met 4 x 300 meter (team van 2 jongens + 2 meisjes), 100 meter, 300 meter, 1000 meter, hoogspringen, speerwerpen en verspringen.

-10 t/m 16 augustus Cycletour van Barendrecht naar Louny

-16 t/m 20 augustus Zomerfeesten in Louny

-van 26 t/m 30 oktober komt er weer een delegatie vanuit Louny naar Barendrecht.

Wil je meedoen aan activiteiten van de stedenband, mail dan even naar woc@cavenergie.nl.

 ====================================================================================================

 
City Link mezi Barendrechtem a Louny v České republice bude v roce 2020 oslavovat své 30. výročí, důvod pro C.A.V. Energie se zeptat, zda může být stará tradice obnovena do své bývalé slávy.

Po druhé světové válce v České republice, tehdy Československu, dominovala komunistická diktatura ovlivněná Sovětským svazem. Od té doby je součástí Varšavské smlouvy jako protějšek NATO. V roce 1968 se odpůrci tohoto režimu pokoušeli ukončit tento proces během tzv. Pražského jara, ale vojáci z Varšavské smlouvy to ukončili. V roce 1989 to bylo úspěšné v Sametové revoluci, která nezahrnuje žádný vojenský zásah. Stalo se tak v důsledku pádu berlínské zdi. Skutečnost, že tentokrát nedošlo k žádné krvavé bitvě, byla způsobena odmítnutím Michaela Gorbačova vyslat vojáky do Prahy. Oživení demokracie by mohlo začít v roce 1990.

To byl ten okamžik, kdy se Češi mohli přesvědčit, že to zvládnou, Barendrecht sehrál významnou roli v tom, že Česká republika mohla počítat s podporou a zejména přátelstvím ze Západu. Vzhledem k tomu, že středověké město Louny je v dojezdové vzdálenosti, bylo rozhodnuto zřídit město s tímto městem, jehož cílem je výměna znalostí a zkušeností ve všech možných oblastech. Zpočátku to vypadalo jako rozvojová spolupráce, ale dnes je každodenní život v Lounech stejně moderní jako náš a mládež je také vychovávána telefonem, tabletem, elektronickými tabulemi tříd a mluví výborně anglicky a německy, někteří dokonce holandsky kvůli městskému spojení .

Každoročně je určeno téma, na které jsou zavěšeny návštěvy Barendrechterů v Lounech a naopak a kolem něj je sestaven zajímavý program. Pro tento rok to byl volný čas a koníčky, v důsledku čehož byl učitel tam, aby se studenty hovořil o tom, co dělají ve svém volném čase, návštěva archeologické vesnice, kde děti žily velmi starým způsobem. pečený chléb, pěkná jízda na kole přes Louny a okolí, šli jsme na parasailing, do zoologické zahrady, na výlet lodí, procházka krásným kaňonem, navštívili řadu muzeí s českým velvyslancem v Zimbabwe, horolezectví, divadlo, hrál kontrabas, zúčastnil se šachového turnaje a zastřelil střelbu klubu De Vrijheid na různých střelnicích s ručními zbraněmi a puškami, chutné jídlo v restauracích, kde se kouzelník přišel do stolních triků a zúčastnil se rockového koncertu. Stručně řečeno, velmi široká a dobrodružná, něco pro každého. A kromě zábavných věcí, které se týkají volného času, jsme se také hodně zasmáli, Češi se zdají být trochu surové, ale nakonec jsme s nimi měli spoustu legrace.

Pro C.A.V. Energie byla důležitá, abychom mohli hovořit se zástupci atletiky a obcí. Po dobu patnácti let zažilo mnoho členů Energie tuto výměnu a všichni, s nimiž jsme hovořili, byli o tom velmi pozitivní. Stále probíhá každoroční cyklovýlet do České republiky nebo z České republiky, letní tábor pro děti ve věku od 12 do 15 let, výměna studentů a návštěva každé dva týdny. Atletický klub se stal o něco menší, ale možnosti pro příjemnou výměnu sportovců k soutěžím, účast na tréninku v kombinaci s příjemným výletem jsou nespočetné. V Lounech se konají 4 velké atletické akce: běžecký běh v březnu, silniční závod Karla Reis Memorial v květnu s Keňany a vozíčkáři na startu, traťové setkání s dalšími městy v srpnu a krytá soutěž v víkendu před Vánocemi ve vlastní sportovní hale. A tak se stalo, že jsme najednou cestovali - sdíleli jídlo, zvláštní hosty na radnici a v důležitých historických budovách - a hovořili s primátorem - aldermanem - a radním z Barendrechtu as lokomotivami. bývalí starostové města Louny, kteří byli také našim průvodcem během krátkého, ale zábavného týdne v České republice.

V nadcházejícím roce se budeme snažit přimět české atlety z ASK Leny (klub z Louny) k účasti na atletických akcích Barendrecht a prozkoumáme možnosti s delegací C.A.V. Energie v Lounech se zúčastní atletického tábora nebo v jedné ze stávajících soutěží doplněných o pěkný program.
 

 

Na toto léto jsou naplánovány následující aktivity:

-20 až 27 července letní tábor, od 12 do 15 let, včetně sochařské dílny, návštěva zkamenělého lesa, sportovní den, hledání pokladu, bowling, turistické atrakce a celý den v Praze, supervizoři jsou holandští učitelé van het Calvijn Groene Hart, který už léta přichází do Louny.

-10. Srpna atletické setkání v Lounech se 4 x 300 metry (tým 2 chlapců + 2 dívky), 100 metrů, 300 metrů, 1000 metrů, skok do výšky, hodu oštěpem a skok do dálky.

-10 až 16 srpna Cyklotrasa z Barendrechtu do Louny

-16 až 20 srpna Letní party v Lounech

- od 26. do 30. října bude další delegace z Louny do Barendrechtu.

Pokud se chcete podílet na aktivitách města, pošlete email na adresu woc@cavenergie.nl.
Nieuws Overzicht