Code oranje hoe zat het ook al weer?

Een aantal jaar geleden werd tijdens de algemene ledenvergadering gesproken over een manier om leden te informeren onder welke omstandigheden een training wel of niet door zou gaan.

Wanneer een training vanwege weersomstandigheden wordt afgelast, dan is het lastig om op tijd alle leden te bereiken. Tijdens deze ALV is toen met meerderheid van stemmen besloten om het huishoudelijk regelement van de club aan te passen met de volgende tekst:

"Wanneer het KNMI in de regio Rijnmond de code oranje of rood afgeeft vóór het tijdstip waarop de trainingen beginnen, zullen er geen trainingen gegeven worden. De accommodatie zal gesloten blijven." Aangezien alle leden geacht worden het huishoudelijk regelement van hun club te kennen, is het dus voor iedereen duidelijk wat de regels op dit gebied zijn.  

Dit is niet alleen een manier om de veiligheid van de atleten te waarborgen, maar zorgt er ook voor dat vrijwilligers (trainers, barmedewerkers etc) ook niet gedwongen worden om bij extreem weer naar de club te komen. Zij voelen zich vaak gedwongen omdat ze een taak te vervullen hebben.

Op onze website zullen we indien mogelijk een code oranje benadrukken, maar de site van de KNMI is hierbij altijd leidend. Zo is er dus nooit discussie over het wel of niet doorgaan van trainingen.

 

Nieuws Overzicht