Werkzaamheden de Bongerd

Van dinsdag 19 april t/m vrijdag 13 mei zal onderhoud gepleegd worden aan het fietspad in sportpark de bongerd.

Tijdens deze werkzaamheden zal Energie lastiger bereikbaar zijn.  In de avond en in de weekenden is de accomodatie prima per voet bereikbaar. Het verzoek is om in deze periode niet met auto's op het werkvak te rijden om schade te voorkomen.

De eerste twee weken van de uitvoering blijft de bestaande verharding zoveel mogelijk gehandhaafd en hebben we er nog weinig last van en kan bevoorrading nog via de normale weg plaats vinden. De drie weken erna kunnen leveranciers aanvoeren via de Rietgors, deze weg wordt tijdelijk beschikbaar gemaakt.

Tijdens de C.A.V. Energie Mila Track Meeting zal de verharding weer op orde zijn en kan het fietspad weer gebruikt worden te voet en per fiets. Bevoorrading zal nog plaats vinden via de Rietgors.

Hulpdiensten kunnen de accomodatie te allen tijde bereiken. 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het verwisselen van de voetpad en fietspad naast het voetbalveld van BVV. Veel supporters staan momenteel op het fietspad bij wedstrijden, wat gevaarlijke situaties oplevert. Ook krijgt Energie een voetpad tot aan het hek, zodat er een veilige situatie voor voetgangers ontstaat naar onze accomodatie toe. Het fietspad naar onze accomodatie krijgt een nieuwe toplaag.

 

Nieuws Overzicht