Benoemingen tijdens Algemene Ledenvergadering

Afgelopen dinsdag 14 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van C.A.V. Energie.

Zo'n veertig leden hadden de weg naar de kantine gevonden om mee te praten over het gevoerde (financiële) beleid van het afgelopen jaar en om mee te praten over het (financiële) beleid voor het komende jaar. Er zijn goede discussies gevoerd en het bestuur kan, rekening houdend met opmerkingen van leden en kascontrolecommissie, door op de ingeslagen weg. De contributieaanpassing is door de leden vastgesteld op 5%, waarmee wij nog steeds een van de goedkoopste verenigingen in de omgeving blijven. Mogelijke grote kostenposten de komende periode zijn energie en de riolering, deze is met enige regelmaat verstopt en de maandagochtendploeg is hard bezig met het zoeken naar een oplossing. 

René Spek en Jessica Leeflang gaan na het eerste jaar door als voorzitter van Energie, wat op enthousiasme en instemming van de vergadering kon rekenen. Daarnaast zijn bestuursleden Ton Kapinga, Ruud de Grood en Hans Stutvoet herbenoemd voor drie jaar. Roel Engel heeft zich gemeld voor de functie van secretaris, wat ook op instemming van de ALV kon rekenen. Het bestuur bestaat hiermee uit acht personen, waar een oneven aantal vereist is volgens de statuten. Daarom zijn we nog op zoek naar een algemeen bestuurslid. 

Volgend jaar bestaat Energie 60 jaar en dat moment willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Echter valt of staat dat met de inzet vanuit de leden. Tot de ALV hoorden we wel veel ideeën, maar kwam er weinig van de grond. Tijdens de ALV hebben Raymond Man in 't Veld, Frank Ydema en John den Otter aangegeven dit jubileum te willen gaan trekken. Hier zijn wij als bestuur heel blij mee, tegelijkertijd kunnen zij dit natuurlijk niet met zijn drieën en hopen we dat meer leden zich bij hen aansluiten om mee te helpen organiseren.

Tot slot een feestelijk moment: maar liefst drie leden zijn benoemd tot lid van verdienste vanwege hun jarenlange inspanningen voor Energie: Jan van Esdonk, Ron van Herwijnen en Marcel Boertien. Rikkert van Rhee is vanwege zijn verdiensten voor Energie benoemd tot erelid. Heren: gefeliciteerd!

Nieuws Overzicht