Nieuw algemeen bestuurslid Nathalie Gras

De laatste vacature voor een algemeen lid in het bestuur is vervuld; tijdens de bestuursvergadering
van 21 oktober 2017 ben ik toegetreden tot het bestuur. Daarmee is het bestuur weer compleet.
Wat ga ik doen voor Energie? Sponsoring en activiteiten en vrijwilligers.

Maar… WIE is Nathalie?

 

Ik ben Nathalie Gras, 48 jaar, getrouwd met Robert, moeder van Georgina en Eddy. Sinds 3 jaar is
Georgina lid van Energie. Mijn sportverleden ligt op het gebied van zwemmen, waaronder
wedstrijdzwemmen en waterpolo van actief tot coaching en training. Na mijn verhuizing vanuit
Brabant naar Rotterdam nu zo’n 15 jaar geleden ben ik daar mee gestopt.
Na de 4 kennismakingstrainingen van Georgina nu zo’n 3 jaar geleden was ze zo enthousiast en is zij
lid geworden van Energie. Ik heb Energie vanaf dat moment leren kennen als een vereniging waarin
iedereen zich individueel maar ook in groepsverband mag ontwikkelen.
Tijdens het onderzoek sociale betrokkenheid heb ik aangegeven om vanuit het bestuur mijn steentje
bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de vereniging.
Ik wil me richten op sponsoring en activiteiten. Mocht u daarover suggesties hebben, schroom niet
die met mij te delen.
Mijn benoeming als algemeen bestuurslid zal tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 2018
formeel bekrachtigd worden.

Nieuws Overzicht