Voordracht Erelid en Lid van Verdienste tijdens de ALV

Voordracht Leen Nobels als erelid lid van de vereniging

 

Het bestuur is voornemens om tijdens de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017 Leen Nobels voor te dragen als erelid wegens zijn inzet voor de vereniging.

Leen werd zo’n dertig jaar terug lid van onze vereniging. Hij was een prestatiegerichte atleet gelijk aan die van het huidige Energie Running Team. Hij leerde hier zijn vrouw kennen en jaren later mochten we zijn kinderen op onze baan verwelkomen.

Als ouder is hij, net als vele ouders hier bij de vereniging, zich gaan inzetten als vrijwilliger bij de baanatletiek, hij werd lid van de Sectie Baanatletiek en als voorzitter hiervan trad hij in april 2005 toe tot het bestuur van C.A.V. Energie. De beleidsmatige aanpak had als snel effect, de prestaties van de jeugd namen toe.

Op het moment dat Leen besloot zijn bestuursfunctie namens de Sectie Baanatletiek neer te leggen, besloot voorzitter André Klomp vrij onverwacht de voorzittershamer over te willen dragen aan iemand anders. We waren heel blij te vernemen dat Leen na zorgvuldige overweging had besloten het voorzitterschap op zich te nemen.

Leen heeft zich van september 2011 tot april 2016 een zeer betrokken voorzitter getoond bij zowel de baan- als loopatletiek. Hij was bij praktisch iedere activiteit en wedstrijd van de vereniging aanwezig om aan te moedigen, voor een prijsuitreiking of een speech.

Ook zijn betrokkenheid bij de vrijwilligers is niet onopgemerkt gebleven. De bezoeken op de maandagochtend bij de bar en accommodatie werd door de vrijwilligers zeer gewaardeerd en op die manier hield Leen ook de vinger aan de pols over wat er speelde binnen de vereniging.

Leen was ook altijd zeer begaan met onze leden, men kon bij ziekte of overlijden rekenen op zijn betrokkenheid.

Leen heeft zich, naast de voorzitterstaken, ook met veel enthousiasme ingezet voor ons jubileumfeest en de realisatie van de nieuwbouw. Bij dit laatste was hij de sturende kracht, in de vele vergaderingen, gesprekken met de gemeente.

C.A.V. Energie zit bij Leen Nobels in het bloed.

Voordracht Erik de Klerk als lid van verdienste van de vereniging

Het bestuur is voornemens om tijdens de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017 Erik de Klerk voor te dragen als lid van verdienste wegens zijn inzet voor de vereniging.

Het bestuur waardeert zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Erik legt de lat voor zichzelf en anderen hoog. Hij acteert hierin als prettige persoonlijkheid, is constructief en denkt altijd ten gunste van het verenigingsbelang.

Zo organiseert Erik mede (vanuit de Wedstrijd Organisatie Commissie baan kortweg WOC) al vele jaren en met veel enthousiasme de baanwedstrijden, te weten de Flexwedstrijd, Mila Trackmeeting, OZH pupillen, de clubkampioenschappen indoor en de competitiewedstrijden voor pupillen en junioren.

De huidige WOC Is mede door zijn inzet een geoliede organisatie geworden.

Tegenslagen waren er ook. Zo is de vereniging gestopt met het organiseren van de Open Zuid-Hollandse kampioenschap (OZH). Erik heeft deze wedstrijd meermaals georganiseerd. Erik heeft mede geprobeerd om deze wedstrijd met een verbeterde aanpak weer agendasettend te krijgen. Dat is om moverende redenen niet gelukt.

Erik is sinds 2009 gediplomeerd wedstrijdleider (vanuit de Atletiekunie). Hij is sindsdien wedstrijdleider bij alle wedstrijden op onze baan, van de jaarlijkse cross en meerdere regionale wedstrijden. Hij maakt het chronoloog voorafgaand aan de wedstrijd en is dé beslissingsbevoegde man tijdens de wedstrijd. Erik is hét gezicht van al onze wedstrijden.

Erik geeft de jurycursussen (samen met Aad de Bruyn en Jacques Montijn) om ons jurycorps, bestaande uit ouders van atleten, op pijl te houden.

Erik is het aanspreekpunt van de vereniging bij baanrenovaties en bij baankeuringen. Zo ook bij de vorig jaar de nieuw aangebrachte toplaag op de baan. Gesprekken met aannemers, de gemeente en de Atletiek Unie (voor de keuringen) neemt Erik allemaal voor zijn rekening.

Erik heeft actief meegedacht met de ontwikkeling van het vereniging brede beleidsplan.

In 2014 heeft Erik zij Juco taak overgedragen aan Jacques Montijn, eind baanseizoen 2017 stopt Erik definitief met de WOC.

Degenen die bedenkingen hebben tegen deze voordrachten, kunnen deze schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur tot en met uiterlijk 20 maart 2017. Het bestuur zal naar aanleiding van de eventueel ingekomen bedenkingen besluiten of de voordracht daadwerkelijk zal volgen. De algemene ledenvergadering zal beslissen over de voordracht.

Barendrecht, 9 maart 2017

*******************************************************************************************************

Uit het Huishoudelijk Reglement ……….

BENOEMING VAN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

 

Artikel 11a Het bestuur gaat niet over tot voordracht van ereleden en leden van verdienste als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Statuten, dan nadat het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt via het clubblad, de Nieuwsflits of de website van de vereniging. Het bestuur neemt een termijn van vier weken in acht waarin leden schriftelijk hun bedenkingen kunnen indienen tegen dit voornemen. Het bestuur zal vervolgens, naar aanleiding van de eventuele ingekomen bedenkingen en in overleg met het beoogde erelid of lid van verdienste, besluiten of voordracht zal volgen tijdens de ALV.

Nieuws Overzicht