Vrijwilligers

Vrijdagavond zat ik met vele andere vrijwilligers in de kantine van Energie vanwege een “reanimatiecursus”. Buiten in de regen waren vier mannen bezig met het verplaatsen van horden vanuit de “materiaalcontainer” naar het veld; er werden afzetlinten op het (stellig drassige) middenterrein geplaatst en er werden “sectoren” uitgezet en “de ET (de elektronische tijd)” werd in gereedheid gebracht. Deze vier mannen waren ook zaterdag en zondag in de weer op de baan van onze atletiekvereniging; op die dagen in gezelschap van vele vrijwilligers van de atletiekverenigingen Energie en Spirit. Voor alle vrijwilligers, maar in het bijzonder voor de vier mannen in de regen de heren Aad de Bruijn, Jelle Gerritse, Erik de Klerk en Ad de Vries, maak ik een diepe buiging en neem ik mijn pet af en geef hen een applaus! Bedankt namens alle deelneem(st)ers van de clubkampioenschappen.

 

Piet Wijnsema

Nieuws Overzicht