Contributie

Ieder nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld aan de vereniging verschuldigd. De contributie wordt per kwartaal en uitsluitend via automatische incasso geïnd.

Kwartaalcontributies 2023 (per 2e kwartaal 2023)

Standaard kwartaal Contributies    
Pupillen D/C/B/A (incl. wedstrijd licentie atletiek) 37,50
Junioren D/C/B/A (incl. wedstrijd licentie atletiek) 47,15
Senioren / Masters (excl. wedstrijd licentie atletiek/triatlon) 55,55
Eenmalige kosten    
Inschrijfgeld (lidmaatschap bond, verzekeringen etc. eenmalig)    25,00
Optionele toevoegingen Wedstrijd licenties atletiek    
Wedstrijdlicentie Atletiekunie voor senioren/masters (per jaar) 25,35
Optionele toevoegingen Triatlon     
Additioneel zwemlidmaatschap (per kwartaal) 16,80
Recreant NTB (per jaar) 44,25
Gastlidmaatschap*    
Gastlidmaatschap Pupillen 18,75
Gastlidmaatschap Junioren 23,60
Gastlidmaatschap Senioren / Masters 27,80
Familiekorting**    
Aantal leden familie 3 –12,50
Aantal leden familie 4 –25,00
Aantal leden familie 5 –37,50
Blessure lidmaadschap*** 8,40

De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Toelichting
Senioren en masters kunnen aangeven of zij lid willen zijn als recreant of als wedstrijdatleet. Een wedstrijdatleet heeft een wedstrijd licentie nodig die door Energie bij de Atletiekunie wordt aangevraagd.
Wedstrijdatleten krijgen vaak bij grotere evenementen voorrang in het voorste startvak. In principe komen alleen atleten met een licentie in aanmerking voor een plaats op het podium. Bij baanwedstrijden is een licentie altijd verplicht.

*Een gastlidmaatschap is mogelijk als de atleet lid is van een andere atletiekvereniging en daar een wedstrijdlicentie heeft.

**Familiekorting geldt vanaf 3 gezinsleden waarbij zij woonachtig zijn op hetzelfde adres en de contributie wordt afgeschreven van hetzelfde rekeningnummer en geldt uitsluitend voor standaard kwartaal contributies.

***Leden die langer dan 3 maanden geblesseerd, ziek of zwanger zijn en daardoor niet in staat zijn om te trainen kunnen in aanmerking komen voor het blessure lidmaatschap. Atleten worden in deze periode geacht niet te trainen en geen wedstrijden te lopen. Atleten dienen een verwachte datum op te geven wanneer de trainingsactiviteiten weer worden hervat. Gedurende deze periode geldt de contributie voor blessure lidmaatschap. Neem hiervoor contact op met ledenadministratie@cavenergie.nl minimaal 1 maand voor het nieuwe kwartaal. Reeds geinde contributies voor de komende periode worden niet gecrediteerd. De trainer van de atleet zal geraadpleegd worden i.v.m. de te verwachte datum van terugkeer.

De inning van de kwartaalcontributie en overige kosten zoals inschrijfgelden en licenties geschieden uitsluitend per automatische incasso.

De inning van de kwartaalcontributie geschiedt in regel rond de 25ste van de maand voorafgaand aan het betreffende kwartaal (25/12 ; 25/03 ; 25/06 ; 25/09). Mocht uw bedrag onverhoopt teruggeboekt worden, dan zullen wij u verzoeken het bedrag zelf te storten op rekeningnr. NL68RABO0107648849.De inning van de kwartaalcontributie en overige kosten zoals inschrijfgelden en licenties geschieden uitsluitend per automatische incasso.

Beëindigen van het lidmaatschap
Beëindigen van het lidmaatschap dient per mail te geschieden naar de ledenadministratie, minimaal 1 maand voor aanvang van de nieuwe betalingsperiode. Restitutie van contributie en/of Atletiekunie gelden is niet mogelijk. Afmeldingen voor een wedstrijd licentie dienen uiterlijk 25 november schriftelijk ingediend te zijn via het email adres van de ledenadministratie voor het volgende jaar.. Ook afmeldingen aan het eind van het jaar dienen voor 25 november binnen te zijn.
De ledenadministratie stuurt altijd een bevestigingsmail van de opzegging zodat u weet dat de opzegging is aangekomen. Opzeggen via de trainer of andere mail adressen dan ledenadministratie@cavenergie.nl worden niet in behandeling genomen.

Voor vragen of berichten aan de Ledenadministratie verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend uitsluitend gebruik te maken van het e-mailadres van de Ledenadministratie.

Ledenadministatie C.A.V. Energie:
Dierensteinweg 10
2991 XJ Barendrecht
ledenadministratie@cavenergie.nl

Korting Rotterdampas

Kortingsbonnen inleveren in de maand december

Heb je een Rotterdampas 2023? Dan krijg je van ons korting op je lidmaatschap van de vereniging. Deze korting bedraagt maar liefst €25,- en geldt voor alle leden. Voorwaarde is wel dat je heel 2023 lid van de vereniging bent geweest.

Hoe krijg je de korting? In december lever je de ingevulde kortingcoupon(s) in bij de penningmeester (brievenbus). Vermeld duidelijk de naam van het lid en het bankrekeningnummer, wij storten vervolgens het kortingsbedrag eind van het jaar terug.

Lever coupons in tijdens de maand december 2023.

Subsidieregelingen

Niet voor iedereen is het even vanzelfsprekend om een lidmaatschap van een sportclub te kunnen betalen. Daarom zijn er speciale Sport, Cultuur en Educatiefondsen. Klik hier voor meer informatie.