Organisatie

C.A.V. Energie draait volledig op vrijwilligers. Naast een algemeen bestuur zorgen diverse commissies voor het organiseren van verschillende activiteiten binnen de vereniging. Wilt u ook uw steentje bijdragen, neem dan contact op met de betreffende commissie.

Algemeen bestuur

Als overkoepeling van alle commissies en voor alle algemene zaken is het bestuur verantwoordelijk. Het bestuur coördineert de activiteiten van alle commissies en maakt met hen het beleid voor de komende jaren. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en is verantwoordelijk voor het financiële beleid. Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Bouke Bussemaker; Voorzitter
Vacant; Secretaris
Henk van Schaik; Penningmeester
Ronald Buter; 2e Penningmeester
Marcel Boertien; Algemeen lid
Jessica Leeflang; Algemeen lid
Nathalie Gras; Algemeen lid
Bestuur@cavenergie.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Er kan contact opgenomen worden met de vertrouwenscontactpersoon wanneer sprake is van ongewenst gedag of omgangsvormen.
Meer informatie

Akke Boersma
vcp.cavenergie@gmail.com

Loopsectie

De Loopsectie is verantwoordelijk voor de loopgroepen en de triatlonafdeling binnen C.A.V. Energie. Zij zijn de schakel tussen bestuur en trainers, coördineren trainingsactiviteiten en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken rond looptrainingen.

Jeroen van der Have; Voorzitter
Marina Witkamp; Algemeen lid
Ton Willemse; Algmeen lid
Jos Lakwijk; Algemeen lid
Paola Caleffi; Algemeen lid
loopsectie@cavenergie.nl

BaansectieDe  Baansectie is verantwoordelijk voor de baanatletiekgroepen (jeugd, specialisatie) binnen C.A.V. Energie. Zij zijn de schakel tussen bestuur en trainers, coördineren trainingsactiviteiten en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken rond baantrainingen.

Marcel Boertien; Voorzitter
Theo de Kovel; Algemeen lid
Susie Wittenbols; Algemeen lid
Koen Imholz: Algemeen lid
jeugd@cavenergie.nl

LedenadministratieDe ledenadministratie verzorgt de inschrijving, mutatie en uitschrijving van leden. Voor alle zaken rond lidmaatschap kan contact opgenomen worden met de ledenadministratie.
Ina Dahlhaus
Jeroen van der Have
ledenadministratie@cavenergie.nl

Commissie VrijwilligerswerkDe commissie vrijwilligerswerk coördineert de vrijwilligers tijdens evenementen die door Energie worden georganiseerd. 

Barbara van Cortenberghe
Jeanette Schop
Henk van der Heide
Margareth van der Heide
vrijwilligers@cavenergie.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie BaanDe Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) houdt zich bezig met het organiseren van baan wedstrijden bij Energie. Tevens verzorgen zij de coördinatie van juryleden en vrijwilligers tijdens baan en interne en externe competitiewedstrijden.

Floor Groeneveldt - Voorzitter
Robert Boer - BWO wedstrijdleider/SR
Monique de Blaauw – Wedstrijdsecretariaat
Aad de Bruijn – Nationaal chef ET
Coby Vaandrager – Juco pupillen
Juco junioren, senioren en masters: vacant, waarnemend Robert Boer  woc@cavenergie.nl
Katja van Noordenne – Materiaal
Peter de Visser – Materiaal
Bert Hederik – Algemeen lid

woc@cavenergie.nl

Wedstrijdsecretariaat 
Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor inschrijvingen van eigen wedstrijden en zorgt voor de uitgifte van startnummers tijdens wedstrijden en tevens de uitslagen verwerking.

Monique de Blaauw
Leontien Viergever
inschrijven@cavenergie.nl


Jury CoördinatorDe Jury Coördinator (JUCO) Coördineert het jury corps tijdens baan wedstrijden.

Vacant
juco@cavenergie.nl

Coby Vaandrager - Juco pupillen
juco.pupillen@cavenergie.nl

EvenementencommissieDe evenementencommissie organiseert evenementen bij Energie. 
Jessica Leeflang
Suzanne Leeflang
Susie Wittenbols
Lars Boertien
info@cavenergie.nl

SponsorcommissieDe sponsorcommissie onderhoud de contacten en relatie met sponsors en draagt zorg voor de correcte uitvoering van reclame uitingen binnen de vereniging.
Nathalie Gras
Mirjam Bierman
info@cavenergie.nl

Medische CommissieDe medische commissie bestaat uit een fysiotherapeut van Fysiotherapie Rotterdam.
Op dinsdagavond (18:00 - 20:00 uur) is Jesse Dalmiras aanwezig voor advies en diagnostiek t.a.v. blessures. Een afspraak maken kan via j.dalmiras@cureplus.nl.

BarcommissieDe barcommissie beheert de bar / kantine en zorgt voor vrijwilligers die bardiensten draaien. Tevens verzorgen zij de inkoop van producten die in de kantine verkocht worden. Ook dragen zij zorg voor de verhuur van de accomodatie
Ton Kuhlmann
Irene Tholenaars
info@cavenergie.nl

Beheer AccommodatieDe commissie Beheer Accommodatie zorgt voor het onderhoud van de accomodatie. Onvolkomenheden of defecten kunnen bij deze commissie gemeld worden.
Klaas Amersfoort
Ben van Natijne
Jan van Esdonk
Ron v.d. Windt
Ronald Buter
Ewold Westerhof
Henk van Schaik
Bert Assems
info@cavenergie.nl

RecordcommissieDe recordcommissie beheert de baan en clubrecords die door leden van Energie worden behaalt. De commissie controleert de records op geldigheid en controleert of aan alle voorwaarden voor een record is voldaan.
Robert Boer

CommunicatieOnderhoud van de website, sociale media zoals Facebook, Twitter en instagram alsmede de artikelen geplaatst in de lokale media vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie communicatie. Tevens worden diverse mailboxen door de commissie onderhouden en beantwoord.
Marcel Boertien
Piet Wijnsema
Jessica Leeflang
Suzanne Leeflang
info@cavenergie.nl


Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden
Henk Nugteren I, Arij Koedoot, Dick van Maaren, Gerard Jongenotter, Cees Volgering, Jan v.d. Boogert, Rob Prooi †, Bert Flier, Sjef Dikhooff, Ab Enters †, Piet Wijnsema, Leen Nobels

Ere voorzitter
Gert Lems

Leden van Verdienste
Henk Nugteren II, Aad Vink, Rob Hartman †, Ad Muilwijk, Jeanette Lems, Ab Enters †, Wil van der Meer †, Henk Buit † Kok Groenenberg, Esther Landaal, Ineke Westerhof,  Ina Dahlhaus, Erik Boehle, Erik de Klerk