Stimuleringsregelingen

Stimuleringsregeling deelname wedstrijden

Doel:

  1. Deelname aan competitiewedstrijden bevorderen
  2. Deelname aan atletiek- en triatlonwedstrijden door eigen leden te bevorderen
  3. Begeleiding door trainers bij wedstrijden bevorderen


Regeling

  • Inschrijfgeld voor competitiewedstrijden komt geheel voor rekening van Energie.
  • Restitutie 50% inschrijfgeld voor deelnemers aan WK, EK, NK, C/D spelen, mits werkelijk is  deelgenomen en voorzover dit niet door de KNAU of NTB wordt betaald.
  • Uitsluitend vergoeden indien is deelgenomen in clubtenue (of minimaal shirt met logo en naam Energie), Uitzondering WK en EK waarin in Nationaal tenue wordt deelgenomen.
  • Een trainer ontvangt voor bovengenoemde wedstrijden een dagvergoeding van € 10,-. Voor Sectie Lopen geldt dat het coachings-aspect aantoonbaar moet zijn. Voor de sectie Baan geld dat ouders (tevens trainer) die uitsluitend hun eigen kind coachen, geen vergoeding ontvangen.
  • Reiskosten voor trainers met eigen vervoer bij competitiewedstrijden wordt vergoedt tegen het fiscaal vrijgestelde bedrag voorzover de wedstrijd plaats vindt buiten de eigen (AU) regio en voor zover er tenminste 3 atleten meerijden. Voor andere wedstrijden komen atleten of begeleiders niet in aanmerking voor vergoeding van reiskosten.
  • Voor een evt. reiskostenvergoeding aan trainers wordt verwezen naar de regeling trainersvergoeding.
  • Korting van 50% op het inschrijfgeld bij door Energie georganiseerde wedstrijden (Wordt automatisch verrekend).


Uitvoering:
Vergoeding aan zowel trainer, als atleet vindt achteraf plaats op basis van in te dienen declaratieformulier met bewijs van deelname (bijv. uitslagenlijst). De atleet dient hierbij uitdrukkelijk te verklaren in clubtenue te hebben deelgenomen. Omdat de dagvergoeding aan de trainers ten laste komt van het budget van Sectie Lopen resp. Technische commissie sectie Baan is vooraf goedkeuring van de Secties nodig alvorens trainers kunnen declareren.

Atleten kunnen hun declaratie rechtstreeks indienen bij de penningmeester, trainers bij de Sectie lopen, resp. TC Baan.
Gedeclareerde en uitbetaalde bedragen vallen onder de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding kent een wettelijk maximum per maand en per jaar. (Zie belastingdienst voor meer info).

Ingangsdatum regeling: 1 januari 2006
Vaststelling: In de bestuursvergadering van 26 september 2005 is deze regeling vastgesteld.
Aanpassing regeling:  1 juli 2011
Vaststelling: In de bestuursvergadering van 8 juni 2011 is de wijziging vastgesteld.
Aanpassing regeling: 1 mei 2022
Vaststelling: In de bestuursvergadering van 6 april 2022 is de wijziging vastgesteld.

Stimuleringsregeling prestaties

Doel:
Belonen bijzondere sportieve prestaties behaald door leden op de onderdelen baan, weg, cross, indoor of triathlon middels een tegoedbon voor sportkleding met een waarde zoals in de onderstaande tabellen is opgenomen.

Doelgroep:
Uitsluitend leden met een wedstrijdlicentie van C.A.V. Energie op het moment van de prestatie komen in aanmerking.

Regeling ereplaatsen Nederlandse kampioenschappen
Uitsluitend voor officieel door de Atletiekunie of NTB georganiseerde kampioenschappen.

Plaats Senioren A/B junioren Masters
1 € 100 € 75 € 50
2 € 90 € 60 € 30
3 € 80 € 50 € 15
4 € 55 € 40  
5 € 40 € 30  
6 € 25 € 15  

Indien de prestatie is geleverd op een officieel Europees of Wereldkampioenschap geldt een toeslag van 50% op bovengenoemde bedragen.

Regeling beloning op basis plaats op Atletiekunie of NTB ranglijst

Uitsluitend op onderdelen waarvoor een NK wordt georganiseerd en op basis van de officiële slotranglijsten van Atletiekunie of NTB.

Plaats Senioren A/B junioren Masters
1 € 90 € 70 € 50
2 € 80 € 60 € 40
3 € 70 € 50 € 30
4 € 60 € 40 € 15
5 € 50 € 30  
6 € 40 € 20  
8 € 30 € 10  
9 € 20    
10 € 10    

 Nadere toelichting en maximale beloning:

De genoemde beloning is per onderdeel, dus bij een teamprestatie is de beloning voor het gehele team en niet per atleet. De maximale vergoeding per atleet bedraagt op jaarbasis :
Senioren: € 180, A/B junioren: € 180, Masters: € 180,

Uitvoering:
Vergoeding aan atleet vindt achteraf plaats op basis van een bij de penningmeester in te dienen declaratieformulier met bewijs van prestatie (bijv. uitslagenlijst).

Ingangsdatum regeling: 1 mei 2006
Vaststelling: In de bestuursvergadering van 3 mei 2006 is deze regeling vastgesteld.