Recordlijsten

Algemene informatie

De pagina recordlijsten bestaat uit meerdere subpagina's: Reglementen, Baanrecords, Clubrecords, Seizoenranglijsten, Top 10 aller tijden en Record aanvragen / prestatie aanmelden.

Hiermee zijn de mogelijkheden substantieel uitgebreid, waarmee wij in basis hopen de atleten van onze vereniging te motiveren meer aan wedstrijden deel te nemen met als doel bijvoorbeeld een plaatsje in de ranglijsten te veroveren, maar vooral de wedstrijdbeleving met meerdere atleten, leden onder elkaar maar ook met atleten van andere verenigingen met dezelfde passie, te delen.

Voor wat betreft deze recordlijsten het volgende:

Baanrecords:

Deze hebben betrekking op atletiekbaan de Bongerd, hier organiseren wij zelf onze wedstrijden en houden wij zelf bij welke records er gevestigd zijn. In principe werken we deze lijsten bij na afloop van een wedstrijd en is dus steeds snel up-to-date. Mochten er in het verre verleden wedstrijden op de Bongerd geweest zijn, waarbij baanrecords niet zijn genoteerd, vernemen wij dit graag. Bij de meeste wedstrijden constateren we records direct en ontvangen nieuwe baanrecordhouders dezelfde avond nog een diploma hiervoor.

Clubrecords: 

Deze hebben betrekking op alle atleten van de vereniging C.A.V. Energie en zijn de beste prestaties die er in het bestaan van de vereniging zijn gevestigd door atleten die op het moment van de behaalde prestatie lid waren van deze vereniging. Ook als een atleet die op deze lijst staat daarna de vereniging verlaat, komt te overlijden of bij een andere prestatie betrapt blijkt te worden op doping, blijft de vermelding in de clubrecordlijst staan, behoudens een veroordeling door een (inter)nationale anti-dopingcommissie met terugwerkende kracht naar de periode waarin de prestatie die in aanmerking komt voor een clubrecord verwijst.

Seizoenranglijsten:

Deze hebben betrekking op alle atleten van de vereniging C.A.V. Energie en zijn alle bij ons bekende prestaties die zijn behaald in een seizoen. Hoewel we ons uiterste best doen, is het onmogelijk om alle behaalde prestaties in beeld te hebben, simpelweg alleen al omdat in diverse soorten, vooral nieuwe typen, uitslagenlijsten de verenigingsnaam niet genoemd wordt. En hoewel we natuurlijk wel vele namen (her)kennen, gaan we geen ellenlange lijsten met deelnemers bekijken of we een naam van een atleet van onze vereniging kunnen ontdekken. Het is dus van belang dat elke atleet na het behalen van een wedstrijdresultaat dit doorgeeft, zodat de prestatie opgenomen kan worden in deze seizoenranglijsten. Deze lijst wordt bijvoorbeeld ook geraadpleegd bij het opstellen van atleten in competitieploegen voor de nationale competities. 

Top 10 aller tijden:

De titel laat weinig te raden over. Wij zijn nog niet zo lang geleden begonnen om een poging te doen deze ranglijsten op te stellen. Er zit al veel werk in, maar het gaat nog veel langer duren. Wij proberen namelijk met behulp van alle mogelijke naslagwerken en documentatie prestaties die in aanmerking komen voor deze lijst te achterhalen en deze wijzigt zelfs dagelijks. Het zal wellicht nog jaren duren voor deze lijsten een acceptabele afspiegeling zijn van wat er in de historie van deze club allemaal is gepresteerd, maar dat weerhoudt ons er niet van om hier hard aan te werken. Informatie komt van bronnen als oude uitslagenlijsten, alle clubbladen uit de historie die bewaard zijn of verzameld door Ben van Natijne, het bestand clubrecords, de ranglijstenboekjes van Koos Koumans, de jaarboeken van de KNAU, Stichting Atletiek Erfgoed Nederland, de oude top ranglijsten van Herman Vrijhof, honderden persoonlijke plakboeken en bewaarde uitslagen van leden die ooit lid waren van CAV Energie, de ledenadministratie bijgehouden door Ina Dahlhaus en Jeroen van der Have, de samensteller van het boekje CAV Energie 50 jaar Piet Wijnsema, alle nieuwsberichten door Marcel Boertien gearchiveerd op de website www.cavenergie.nl, de record-en ranglijsten op de websites: www.atletiek.nl van de Atletiekunie, www.ranglijsten.tk van Ton de Kleijn en zijn medewerkers nationaal, www.sportslion.nl van Michel Franssen, www.uitslagen.nl van Iwan Oprins en alle websites van organiserende verenigingen of organisaties van wedstrijden.

Mocht je prestatie (nog) niet in deze Top 10 ranglijsten staan, maar er wel voor in aanmerking komen, laat het ons weten !

i.o.:

Is een prestatie nog niet beoordeeld, in conclaaf, niet volledig of in onderzoek, dan staat er achter de prestatieregel : i.o. , afkorting voor "in onderzoek". Kent u informatie over zo'n bewuste prestatie of achtergrond daarvan, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Beoordeling:

De beoordeling van prestaties die voor recordlijsten in aanmerking komen is gecentraliseerd onder de verantwoordelijkheid van de W.O.C. (Wedstrijd Organisatie Commissie) en wordt gecoördineerd onder leiding van CWO wedstrijdleider / scheidsrechter Robert Boer. Prestaties worden gecontroleerd en getoetst aan de hand van het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie (dat gebaseerd is op de Rules and Regulations van de I.A.A.F.) en indien van toepassing geaccepteerd onder de soepelere voorwaarden in de aanvullende regels van onze vereniging. Mocht er twijfel zijn over de geldigheid van een prestatie of de omstandigheden of materiaal waarmee een prestatie is behaald, dan wordt een aanvraag behandeld in een eerstvolgend W.O.C.-overleg en/of advies gevraagd binnen de nationale groep van Atletiekunie Officials en beoordelaars van nationale records en -ranglijsten.

Downloads:

Recordlijsten overzicht