Baanregels, regels lopen op de weg en krachthonk

Leden van C.A.V. Energie, kunnen ten allen tijden (als de baan geopend is) van de baan gebruik maken. Om het gebruik ordelijk te laten verlopen dient men zich te houden aan regels opgesteld in het huishoudelijk reglement.

BAANREGELS, REGELS LOPEN OP DE OPENBARE WEG EN KRACHTHONK

Ingangsdatum 21 maart 2024

Algemeen

1. Trainers worden geacht de baanregels te kennen en ernaar te handelen; daarnaast dienen zij de regels te verwoorden naar de trainingsgroepen.

2. Trainers dienen altijd in goed onderling overleg gebruik te maken van de baan.

3. Alle leden hebben toegang tot de baan en dienen met respect met elkaar om te gaan.

4. Bij gebruik van de accommodatie hebben de reguliere trainingsgroepen voorrang ten opzichte van de individuele beoefenaars. Training door individuele beoefenaars uitsluitend na overleg met de aanwezige trainers.

5. Tijdens wedstrijden kan er niet worden getraind op de accommodatie.

6. Trainers zien toe op correct gebruik van het materiaal en de accommodatie; tevens zijn zij verplicht bijzondere aanwijzingen van het bestuur of de baanbeheerder in acht te nemen. Schade, die ontstaat door het niet nakomen van de aanwijzingen en baanregels, kan worden verhaald op de trainer.

7. Na gebruik te hebben gemaakt van materiaal van de vereniging, dient dit correct opgeborgen te worden. Daarnaast zullen de trainers aan het eind van de training toezien op het op de juiste wijze opbergen van het materiaal, het goed achterlaten van de gebruikte technische voorzieningen en het sluiten van de opbergruimte.

8. Op de atletiekbaan en het middenterrein zijn honden niet toegestaan. Tevens zijn honden niet toegestaan langs de lange zijden van de baan en de verste bocht gerekend vanaf de kantinezijde van de baan. Op andere delen van de accommodatie dienen honden beslist te zijn aangelijnd. Hulp-/geleidehonden zijn toegestaan.

9. Het uitvoeren van oefeningen tegen de reclameborden en tegen de kozijnen en banken is niet toegestaan. Het herstel van beschadigingen en eventuele schoonmaakwerkzaamheden zijn voor rekening van de veroorzaker.

10. Trainers zijn verplicht bij onweer dan wel andere extreme weersituaties de training te staken, ook indien deze training niet plaatsvindt op de baan.

Wanneer het KNMI in de regio Rijnmond de code oranje of rood afgeeft vóór het tijdstip waarop de trainingen beginnen, zullen er geen trainingen gegeven worden. De accommodatie zal gesloten blijven. Bij twijfel beslist het bestuur.

11. Op onze baan is het niet toegestaan om tape of dergelijke ‘hulpmiddelen’ voor markeringen aan te brengen; bij de aanloop voor het verspringen is al markering aangebracht; voor het hoogspringen zijn rubberen blokjes aanwezig. Tape of krijt kan de toplaag van de baan verstoppen, waardoor het water niet meer weg kan.

12. Roken is op het gehele sportcomplex verboden!

13. Het gebruik van kauwgom op het complex en op de baan is niet toegestaan.

14. Wanneer een atleet gehinderd wordt tijdens de training op de rondbaan, dan geeft de atleet via het commando “Baan" aan dat hij / zij met een training bezig is en vraagt om een vrije doorgang.

15. Het is niet toegestaan met oordopjes / koptelefoons of vergelijkbaar te trainen op de baan. I.v.m. de veiligheid moet een atleet te allen tijde een waarschuwing voor ieders veiligheid kunnen horen.

Kunststofbaan

1. De baan altijd betreden vanaf het tegelpad. Nooit met modderschoenen. Ten behoeve van het behoud van de kunststofbaan dient er bij het lopen op spikes gebruik gemaakt te worden van speciale tartanpuntjes van bij voorkeur 5 mm maar maximaal 6 mm.

2. De binnenste baan (baan 1) is voor atleten, die hun programma lopen (snelheids- en tempotraining). Men dient hier achter elkaar te lopen, zodat snellere lopers moeiteloos buitenom kunnen passeren.

3. Tijdens de trainingsavonden kunnen de trainers in onderling overleg besluiten dat een bepaalde groep tempotraining doet in een andere baan dan baan 1.

4. Finish na de versnelling altijd naar de binnenkant van de baan toe; vanwege de veiligheid dient men naar binnen uit te stappen, het middenterrein op, zodat de binnenbaan direct vrij is voor achteropkomende lopers. Indien de tempo's in baan 3 gelopen worden, dient naar buiten toe gefinisht te worden.

5. Het in- en uitlopen dient alleen in de buitenste banen (5 en 6) te gebeuren. Langdurig in- en uitlopen dient niet op de baan plaats te vinden.

6. Wandelen tijdens de rust op de atletiekbaan dient bij voorkeur aan de binnenzijde van de baan te gebeuren. Tenzij de trainers onderling een baan met elkaar afspreken zodat zij de lopers die hun schema lopen niet hinderen.

Middenterrein

1. Wanneer op het middenterrein een werptraining plaats vindt mag het grasveld van het middenterrein niet door andere groepen gebruikt worden.

2. Het grasveld mag op geen enkele manier moedwillig beschadigd worden (geen gaten in trappen etc.). Na een worp met een kogel/speer/discuss, waarbij het gras beschadigd is, dient de werper deze beschadiging zoveel mogelijk te herstellen.

Veiligheid op en rondom de baan

1. Wees altijd voorzichtig bij het oversteken van baan of veld. Kijk in welke baan er wordt gelopen en of er werptrainingen zijn. Houd er rekening mee dat sommige atleten met een speer of discus of slingerkogel tussen de 40 en 55 meter ver kunnen gooien en dat speren of discussen door kunnen glijden op vochtig gras. Loop niet door de kogelbak. Houd ook rekening met het feit dat sommige werpnummers met hun rug naar het veld beginnen. Werpers kijken van te voren het veld in of het leeg is. Trainer en andere atleten letten ook op het veld.

2. Loop niet door andere trainingsgroepen heen.

3. Wees als baangebruiker, ook tijdens de training, alert op baangebruikers die – ondanks deze regels – onvoorzichtig op de baan lopen.

4. Tijdens de jeugtrainingen (pupillen en junioren) mogen volwassen atleten i.v.m. de veiligheid niet op de atletiekbaan trainen, tenzij in overleg met de jeugdtrainers.

Veiligheid op de openbare weg

1. Lopers dienen zich aan de algemene en lokale (verkeers)regels te houden, tenzij door de organisatie van een evenement middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald (verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit de organisatie).

2. Een deelnemer (loper en fietser) moet bij nacht (tijdstip gelegen tussen zonsondergang en zonsopkomst) EN bij atmosferische storingen van bijzondere aard (bijvoorbeeld regen, mist enz. met een zicht van minder dan 200 meter) goed zichtbaar zijn voor het overige verkeer door middel van het dragen goed zichtbare verlichting aan de voor- en achterzijde.

3. De lopers gaan twee aan twee de weg op en indien deze te smal is achter elkaar. Meer dan twee lopers naast elkaar kan alleen in open terrein, zoals op brede bospaden of op het strand.

4. Een trainer beschikt tijdens trainingen buiten het sportcomplex te allen tijde over een mobiele telefoon voor het geval zich calamiteiten voordoen.

Krachthonk

1. De opening en sluiting van het bijgebouw gebeurt onder toezicht van een lid die daartoe m.b.v. een sleutel bevoegd is.

2. De laatste persoon die het bijgebouw verlaat, is verantwoordelijk voor het afsluiten van alle binnen en buitendeuren van het gebouw. Deze persoon zorgt er tevens voor dat alle lichten uit zijn, de ramen dicht en de rolluiken gesloten zijn.

3. Gebruik van het krachthonk is op eigen risico. C.A.V. Energie is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel.

4. Er dienen altijd minimaal 2 personen in het krachthonk aanwezig te zijn.

5. Betreedt het bijgebouw nooit met spikes. Maar ook niet met vieze sportschoenen.

In het krachthonk zijn speciale binnenschoenen verplicht. Deze schoenen mogen niet buiten gedragen zijn.

6. Gebruik van het krachthonk is alleen toegestaan onder toezicht van een trainer. Minderjarige leden trainen altijd onder toezicht van en in aanwezigheid van een trainer van de vereniging.

7. Gebruik het krachthonk alleen als trainingsruimte en niet als kleedruimte. Ook tijdens wedstrijden mag het krachthonk niet als opslag plaats gebruikt worden i.v.m. de hygiene.

8. In het krachthonk mogen alleen bidons met water en/of afsluitbare waterflessen aanwezig zijn. Glaswerk of flessen met limonade, sportdrank en andere limonade-achtige dranken mogen niet in deze ruimte genuttigd worden of aanwezig zijn. Eten is niet toegestaan in deze ruimte. Dit in verband met de hygiëne en plakkerig worden van de apparaten en vloer.

4. Er dienen altijd minimaal 2 personen in het krachthonk aanwezig te zijn.

9. Gebruik van een handdoek is verplicht. Na gebruik dient het gebruikte fitnessapparaat schoongemaakt te worden. Gebruik hiervoor de schoonmaakvloeistof, die bij de apparaten aanwezig is.

10. In het krachthonk mag niet over gegooid worden met (medicin)ballen. Of met (medicin)ballen tegen de muur gooien. Ook niet aan de buitenkant van het gebouw.

11. Losse onderdelen, zoals halters, stangen, dumbells en dergelijke mogen uitsluitend op de daarvoor bestemde rubbermatten gebruikt worden.

12. Onderdelen behorende bij het krachthonk, mogen niet buiten het krachthonk gebruikt worden, dit geldt ook voor de aanwezige yogamatten.

13. Voordat je het krachthonk verlaat, dienen alle gebruikte materialen weer te worden opgeruimd. Stangen en gewichten op hun plaats terugzetten en apparaten weer in ruststand zetten. De gebruikte plek en omgeving dienen schoon achter gelaten te worden.

14. Houd rekening met elkaar, zeker als het druk is in het krachthonk. Wanneer meerdere groepen tegelijkertijd gebruik willen maken van het krachthonk, dan zullen de trainers met elkaar moeten overleggen. Wanneer geen besluit genomen kan worden, dan beslist de baansectie over de planning. Het krachthonk is uitsluitend toegankelijk voor leden van C.A.V. Energie.

 

Beleid en reglementen Overzicht