Reglement Vrijwilligerswerk

C.A.V. Energie kan niet bestaan zonder vrijwilligers.

 1. Van ieder lid van de vereniging wordt jaarlijks een bijdrage aan de vereniging verwacht door zich enkele malen per kalenderjaar voor de vereniging in te zetten.

 2. Vrijgesteld van deze verwachte bijdrage zijn ereleden, leden van verdienste, leden ouder dan 70 jaar en leden die niet in staat zijn tot het verrichten van verenigingswerk.

 3. Aan leden die fysiek of anderszins niet in staat zijn tot het verrichten van verenigingswerk kan door het bestuur ontheffing worden verleend. Zij zullen dan niet meer benaderd worden voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

 4. Van jeugdleden wordt verwacht dat zij vanaf 16 jaar een bijdrage leveren.

 5. Studenten kunnen op verzoek door het bestuur worden vrijgesteld. Zij zullen dan niet meer benaderd worden voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

 6. Van ouders van jeugdleden tot 16 jaar wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren.

 7. Aan nieuwe leden wordt d.m.v. het ”Aanmeldformulier nieuwe leden” gevraagd een voorkeur op te geven voor vrijwilligerstaken.

 8. Leden van de vereniging kunnen hun voorkeur invullen en of wijzigen via de website of door een bericht aan vrijwilligers@cavenergie.nl 

 9. De “Commissie Vrijwilligerswerk” houdt de administratie bij en verdeelt de werkzaamheden in overleg met de diverse commissies en organisatoren van wedstrijden en activiteiten.

 10. Indien de opgegeven voorkeur niet gehonoreerd kan worden, zal in overleg met de vrijwilliger naar een alternatief  gezocht worden.
 11. Leden die om welke reden dan ook niet wensen deel te nemen aan wat voor vrijwilligerswerk dan ook, kunnen hun vrijwilligerswerk omzetten in een minimale financiële bijdrage van € 25,00 per jaar de zogenaamde “Bijdrage Vrijwilligerswerk”. Zij kunnen, d.m.v. een machtigingsformulier, de vereniging machtigen in januari € 25,00 van hun rekening af te schrijven. Zij zullen dan niet benaderd worden voor vrijwilligerswerk.
 12. Activiteiten, waarvoor een “Vrijwilligersvergoeding” wordt uitgekeerd, worden niet aangemerkt als vrijwilligerswerk.
 13. De Gemeente Barendrecht draagt zorg voor de verzekering van de vrijwilligers. 
Beleid en reglementen Overzicht