vraagAls lid van C.A.V. Energie wordt u gevraagd enkele vrijwilligerstaken per jaar te verrichten. Het hierbij gaan om bardiensten tijdens trainingsavonden of wedstrijden of verkeersregelaar bij wedstrijden.

Voor een aantal taken is een diploma of certificaat vereist, bijv. voor jury en EHBO. De vereniging regelt een cursus wanneer u interesse heeft de vereniging op deze gebieden bij te staan.

Ook zijn bestuurders en commissieleden hard nodig om een vereniging draaiende te houden.

De Commissie Vrijwilligerswerk ondersteunt bestuur, commissies en organisatoren van wedstrijden en activiteiten door het ter beschikking stellen van lijsten met te benaderen vrijwilligers. Voor de wegwedstrijden worden zgn. intekenlijsten opgehangen. Per wedstrijd worden drie loopgroepen aangewezen te assisteren bij het evenement. De atleten uit deze loopgroepen dienen zich dan in te schrijven voor een taak.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de Commissie Vrijwilligerswerk via vrijwilligers@cavenergie.nl.

Reglement Vrijwilligerswerk
Dit reglement is goedgekeurd door de Algemente Ledenvergadering op 4 april 2014.