Competitie en juryleden

Hier aanvullende informatie over de competitie, data van wedstrijden en jury.

 

 

Wedstrijden / uitslagendata 2018
Site Atletiekunie

Ploegen CAV Energie
Overzicht ploegen Energie op site Atletiekunie

Hoe werkt het bij de competitie?

Pupillencompetitie

Er zijn in het outdoorseizoen (van april tot en met september) vier wedstrijden in de pupillencompetitie (3 voor de zomer en 1 erna). Zie ook reglementen. Aan de competitie doen alle verenigingen mee in de regio Rijnmond. Bij toerbeurt organiseren de zes verenigingen de wedstrijden op hun eigen baan. Er doen ca. 550-600 pupillen mee aan deze wedstrijden in alle leeftijdsklassen. Dat betekent dat er meer dan 100 vrijwilligers en juryleden nodig zijn om deze wedstrijden in geode banen te leiden. De organiserende vereniging kan dat nooit alleen. Daarom is de regel ingesteld, dat bij wedstrijden die bij een andere vereniging worden gehouden, de bezoekende verenigingen een minimum aantal juryleden aanmeldt dat zal meehelpen. Bij de pupillencompetitie is het de regel dat per 7 atleten er 1 hulpouder/jurylid moet worden geleverd. De meerderheid van de vrijwilligers moet bestaan uit gediplomeerde juryleden. Als een vereniging niet voldoet aan deze regel, kan uitsluiting van de hele vereniging voor de competitie betekenen.

Elke vereniging moet er dus voor zorgen dat, zeker onder pupillenouders er voldoende gediplomeerde juryleden zijn. Eigenlijk is de belangrijkste reden hiervoor, dat juryleden bij hun opleiding van drie avonden (meer informatie is hier te vinden) leren hoe ze objectief en eerlijk en volgens de regels van de Atletiekunie de prestaties vastleggen. Omdat atletiek gaat over centimeters en honderdsten van seconden wordt daarmee 'fair play' bevorderd en discussies over uitslagen en prestaties voorkomen.

De juryleden (en zeker de ouders van pupillen) worden overigens altijd ingedeeld bij de groep waarin hun eigen kind is ingedeeld. In de praktijk betekent dat dat er nog genoeg ruimte is om je eigen kind te zien. De hulp bestaat meestal uit twee technische onderdelen en jury aankomst bij de 600 of 1000 m.

In alle gevallen geldt: geen vrijwilligers: kans op uitsluiting!

 

Landelijke competitie

Bij de junioren-, senioren en masterscompetitie werkt dat iets anders. De wedstrijden worden in poules georganiseerd en daar doen meer verenigingen aan mee dan alleen onze regio. De competities zijn landelijk georganiseerd door de Atletiekunie. Voor de vrijwilligers/juryleden telt het aantal ploegen per vereniging. Dit reglement is vastgelegd door de Atletiekunie en dat bepaalt dat voor elke 4 ploegen er 1 jurylid moet worden aangemeld. Hiervoor is artikel 414 uit het reglement van toepassing. Zie onderaan deze tekst. De regel als onvoldoende jury wordt aangeleverd, wordt hier zeker streng gehanteerd.

Omdat de aard van de competitie (ploegverband in plaats van individueel) anders is, is het bij deze wedstrijden niet meer vanzelfsprekend dat je bij je eigen kind wordt ingedeeld. In de praktijk wordt dit opgelost doordat aanwezige ouders/ juryleden voor elkaar invallen indien nodig. Dit moet onderling worden geregeld, zolang de organisatie er geen hinder van ondervindt dat juryleden hierdoor te laat of niet bij het onderdeel verschijnen.

En als we zelf een wedstrijd organiseren geldt eigenlijk dat van iedere deelnemer wordt verwacht, dat zijn/haar ouder of begeleider een handje helpt als begeleider of jurylid. Bij pupillenwedstrijden zijn meer dan 100 mensen nodig voor de organisatie, bij een gemiddelde juniorencompetitie tussen de 45 en 60 mensen. Alle hens aan dek dus!
 

 Artikel 414 Jury

1. De organisator van een competitiewedstrijd moet zorgen voor de volledige bezetting van het jurycorps, eventueel in overleg met de desbetreffende taakcoördinator jurybeheer.

2. Alle deelnemende verenigingen moeten volgens onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen per wedstrijd(locatie):

- 1 t/m 4 ploeg(en) per vereniging: 1 jurylid

- 5 t/m 8 ploegen per vereniging: 2 juryleden

- 9 t/m 12 ploegen per vereniging: 2 juryleden en 1 vrijwilliger

- 13 en meer ploegen per vereniging: 2 juryleden en 2 vrijwilligers

Deze juryleden en vrijwilligers worden geacht gedurende de hele wedstrijd beschikbaar te zijn. De naam (namen) en juryfunctie(s) (indien van toepassing) van dit (deze) jurylid (juryleden) of vrijwilligers moeten op het voor de inschrijving van de ploegen bestemde formulier worden opgegeven. Hiermee wordt niet bedoeld de voorkeur van het beschikbaar gestelde jurylid. Indien in deze situatie een vereniging niet de vereiste juryleden of vrijwilligers levert, kan de desbetreffende vereniging van deelname aan die wedstrijd worden uitgesloten. Dit ter beoordeling door de wedstrijdleider.

Opmerking (i): Bovenstaande verplichting geldt niet indien de organiserende vereniging in de uitnodiging voor de wedstrijd nadrukkelijk aangeeft dat geen juryleden opgegeven hoeven te worden.

Opmerking (ii): Verenigingen die een competitiewedstrijd organiseren, hebben dispensatie voor het beschikbaar stellen van juryleden bij andere competitiewedstrijden op dezelfde dag.

Jury Overzicht