Clubrecords / Top 10 Aller Tijden

Onderaan deze pagina staat de download CAV Energie Top 10 Aller Tijden. De eerste prestatie in elk top 10 lijstje is het clubrecord.

Clubrecords: 

Deze hebben betrekking op alle atleten van de vereniging C.A.V. Energie en zijn de beste prestaties die er in het bestaan van de vereniging zijn gevestigd door atleten die op het moment van de behaalde prestatie lid waren van deze vereniging. Ook als een atleet die op deze lijst staat daarna de vereniging verlaat, komt te overlijden of bij een andere prestatie betrapt blijkt te worden op doping, blijft de vermelding in de Top 10 Aller Tijden lijst staan, behoudens een veroordeling door een (inter)nationale anti-dopingcommissie met terugwerkende kracht naar de periode waarin de prestatie die in aanmerking komt voor een clubrecord verwijst. De dik gedrukte eerste prestaties zijn behaald op officiële onderdelen binnen die categorie, op incourante onderdelen zijn de eerste prestaties ook een clubrecord maar niet dik gedrukt en cursief weergegeven.

De titel laat weinig te raden over. Wij zijn nog niet zo lang geleden begonnen om een poging te doen deze ranglijsten op te stellen. Er zit al veel werk in, maar het gaat nog veel langer duren. Wij proberen namelijk met behulp van alle mogelijke naslagwerken en documentatie prestaties die in aanmerking komen voor deze lijst te achterhalen en deze wijzigt zelfs dagelijks. Het zal wellicht nog jaren duren voor deze lijsten een acceptabele afspiegeling zijn van wat er in de historie van deze club allemaal is gepresteerd, maar dat weerhoudt ons er niet van om hier hard aan te werken.

Bronnen:

Informatie komt van bronnen als oude uitslagenlijsten, alle clubbladen uit de historie die bewaard zijn of verzameld door Ben van Natijne, het bestand clubrecords, de ranglijstenboekjes van Koos Koumans, de jaarboeken van de KNAU, Stichting Atletiek Erfgoed Nederland, de oude top ranglijsten van Herman Vrijhof, honderden persoonlijke plakboeken en bewaarde uitslagen van leden die ooit lid waren van CAV Energie, de ledenadministratie bijgehouden door Ina Dahlhaus en Jeroen van der Have, de samensteller van het boekje CAV Energie 50 jaar Piet Wijnsema, alle nieuwsberichten door Marcel Boertien gearchiveerd op de website www.cavenergie.nl, de record-en ranglijsten op de websites: www.atletiek.nl van de Atletiekunie, www.ranglijsten.tk van Ton de Kleijn en zijn medewerkers nationaal, www.sportslion.nl van Michel Franssen, www.uitslagen.nl van Iwan Oprins, de database van het wedstrijdadministratieprogramma www.atletiek.nu en alle websites van organiserende verenigingen of organisaties van wedstrijden.

Mocht je prestatie (nog) niet in deze Top 10 ranglijsten staan, maar er wel voor in aanmerking komen, laat het ons weten !

i.o.:

Is een prestatie nog niet beoordeeld, in conclaaf, niet volledig of in onderzoek, dan staat er achter de prestatieregel : i.o. , afkorting voor "in onderzoek". Kent u informatie over zo'n bewuste prestatie of achtergrond daarvan, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Beoordeling:

De beoordeling van prestaties die voor recordlijsten in aanmerking komen is gecentraliseerd onder de verantwoordelijkheid van de W.O.C. (Wedstrijd Organisatie Commissie) en wordt gecoördineerd onder leiding van CWO wedstrijdleider / scheidsrechter Robert Boer. Prestaties worden gecontroleerd en getoetst aan de hand van het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie (dat gebaseerd is op de Rules and Regulations van de I.A.A.F.) en indien van toepassing geaccepteerd onder de soepelere voorwaarden in de aanvullende regels van onze vereniging. Mocht er twijfel zijn over de geldigheid van een prestatie of de omstandigheden of materiaal waarmee een prestatie is behaald, dan wordt een aanvraag behandeld in een eerstvolgend W.O.C.-overleg en/of advies gevraagd binnen de nationale groep van Atletiekunie Officials en beoordelaars van nationale records en -ranglijsten.

Downloads:

Recordlijsten Overzicht