Rustige ALV, maar wel fysiek

Vrijdag 16 juli konden we eindelijk weer een fysieke Algemene Leden Vergadering houden. Welliswaar buiten, maar dat dit bijzonder was, dat was iedereen wel met elkaar eens.

Het werd tijd, want vorige jaar werd een digitale ALV gehouden. Dat geeft veel minder interactie tussen de leden dan een fysieke bijeenkomst. De opkomst was helaas niet bijster groot, slechts 34 leden waren aanwezig, daarbij voor een groot deel de "vaste kern" van vrijwilligers die bij veel activiteiten van de club aanwezig betrokken zijn. Bij gebrek aan een voorzitter (helaas heeft zich nog geen kandidaat gemeld), kreeg Jan van der Hoek  (ondanks dat hij vorig jaar digitaal was afgetreden) om de hamer symbolisch over te dragen aan tijdelijke dagvoorzitter Jessica Leeflang. Het bestuur heeft het afgelopen jaar roulerend de voorzittersrol vervuld. Nadat werd opgeroepen aan kandidaten zich te melden. Werden de stukken van vorig jaar goedgekeurd en werd teruggekeken op het vreemde corona jaar 2020. 

Er werd uitgebreid gediscussieerd over de aanbouw van een nieuwe materiaalopslag (de huidige is berekend op het aantal leden wat destijds bij het bouwen van het complex lid was, wat ongeveer de helft betrof van het aantal leden wat er momenteel bij Energie aanwezig is) Na een rondleiding langs de verschillende opslaglocaties kwam de meerderheid van de aanwezigen tot de conclusie dat uitbreiding noodzakelijk is.

Ook werd meerdere malen stil gestaan bij het vrijwilligerswerk. Er zijn al lange tijd een aantal functies te vervullen binnen de vereniging en de oproep werd gedaan om leden aan te melden of met andere leden in gesprek te gaan en deze functies te bespreken. We hopen dat daarmee een aantal functies ingevuld gaan worden.

Tijdens de ALV werden maar liefst 2 ereleden benoemd:

Ben van Natijne
Ben stencilde eind jaren tachtig al de clubbladen. Ben ontfermde zich jaren over het ketelhuis. In later jaren stond Ben met een vlag in de hand, Sinds jaar en dag is Ben lid van de maandagonderhoudsploeg. Ben is niet alleen ons oudste verenigingslid, hij is ook nog actief sporter. Ben is 85 jaar en ook zijn hart is zo oud. Hartfalen dreigt en om de boel op gang te houden is hij elke maandag en woensdagochtend in sportkledij op de baal te vinden. Eerst een stukje roeien en dan wat rondjes op de baan, samen met maatje Jan van Esdonk, maar ook als Jan op vakantie is. Ben is hierin een voorbeeld voor ons allen.

Ton Kuhlmann
Al enige jaren is Ton Kuhlmann lid van verdienste en nu hij na 15 jaar besluit om te stoppen met het opperhoofd zijn van de barcommissie is het tijd voor een opwaardering. Ton is een vrijwilliger in hart en nieren. Ruim 40 jaar organiseerde hij zomeractiviteiten voor de jeugd in Ridderkerk en na het overlijden van zijn vrouw, al weer 16 jaar geleden, vond hij zijn plek bij ons achter de bar.
Talloze, voor de meeste van ons ongeziene uren is Ton met de kantine bezig geweest. Voorraad bestellen en op woensdag ontvangen en op de plek zetten, barbemanning regelen en er voor invallen als dat nodig was, elke maand weer de kas opmaken en verantwoorden, een helpende hand uitsteken bij wedstrijden en evenementen op de baan, organiseren van de catering bij feestjes en zo nu en dan partijen in de kantine.
En de helft van de werkzaamheden zijn nog ongezegd.
Na 15 jaar wil Ton af van de verantwoording, van het altijd de kar trekken, van er moeten zijn. Tijd voor een ander.
Maar hij blijft beschikbaar. We kunnen een beroep op hem doen. Enthousiast als altijd blijft hij betrokken bij de bar, de kantine, de vereniging, zijn club.

Nieuws Overzicht