C.A.V. Energie 60 jaar

In 2024 bestaat C.A.V. Energie 60 jaar. Op 14 juli 1964 werd onze vereniging opgericht.

“Dan is het zover” staat geschreven in het plakboek van één van onze leden van het eerste uur. Energie is opgericht. Opgericht door de heer Leen van der Jagt, voorzitter van de Barendrechtse gymnastiekvereniging, sportpromotor en journalist van De Schakel.

Oprichtingsvergadering 14 juli 1964
Minimaal 3 sportverenigingen heeft hij in Barendrecht opgericht, want sporten was rond 1960 nog geen dagelijkse bezigheid. Voor hulp en financiële ondersteuning zocht hij contact bij de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU). Snelle hulp bleef echter uit door gebrek aan mankracht dus nam hij zelf het heft in handen. … oprichtingsvergadering werd gehouden op dinsdagavond 14 juli 1964.Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij met een artikel in De Schakel bekend gemaakt dat de oprichtingsvergadering werd gehouden in het verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente op dinsdagavond 14 juli 1964. Deze vergadering werd geleid door initiatiefnemer Leen van der Jagt.

whatsapp_image_2024_02_01_at_20.06.50.jpeg

Besloten werd dat Energie zich zou aansluiten bij de Nederlands Christelijke Atletiek Bond (NCAB) en de contributie fl. 2,50 zou zijn voor leden en fl. 1,50 voor leden jonger dan 16 jaar. Het tenue werd een wit broekje en shirt met een zwart trainingspak. Aan de leden werd gevraagd een embleem te ontwerpen met energie als uitgangspunt. Het lijkt dus logisch dat onze schicht uit dit verzoek ontstaan is. Het eerste bestuur bestond uit de heren J. de Klerk, voorzitter, P. Vermaas, secretaris en Sj. den Otter, penningmeester. Het tenue werd een wit broekje en shirt met een zwart trainingspak. Aan de leden werd gevraagd een embleem te ontwerpen met energie als uitgangspunt. De eerste statuten maken ons duidelijk waar de c in onze verenigingsnaam voor staat. De vereniging is met artikel 1 namelijk opgericht met de naam christelijke atletiek vereniging “Energie”. Artikel 2 geeft aan dat de vereniging erkent de “Heilige Schrift als Gods Woord” en stelt deze als richtsnoer voor het doen en laten in het verenigingsleven.

Tegenwind
De eerste jaren verliepen niet zonder tegenwind. Een atletiekbaan was niet beschikbaar. In de zomer werd er op gras getraind op een uithoek van het sportpark Ziedewij en in de winter werd de indoortraining gehouden in het verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente. Het eerste jaarverslag geeft aan dat men fl. 700,- ontvangt van het christelijk sportfonds voor de bouw van een fraai kleedlokaal en de aanleg van een springbak en kogelring. Het 2e jaarverslag meldt dat de gemeente de 9 5 0 j a a r indoortraining subsidieert met fl. 80,-. De bestuurders van het eerste uur waren in 1966 alweer vertrokken meldt secretaris Dick Moerman, de kaspositie slecht en de trainingsfaciliteiten erg beperkt. Het ledenaantal was niet groter dan 25.

Samenwerking met Tenaco
Maar de bestuurders lieten zich niet ontmoedigen en onder leiding van de trainers Van Yperen en Witlox werd gewerkt aan de verbetering van de sportieve prestaties. Het bestuur zocht ook samenwerking met de christelijke atletiekvereniging Tenaco in Rotterdam. Deze vereniging was in het bezit van een sintelbaan aan het Lange Pad waar de leden van Energie met gezamenlijke wedstrijden dankbaar gebruik van hebben gemaakt en ervaring mee op deden. De artikelen in De Schakel maken zelfs melding van deelname aan wedstrijden in Utrecht en Hoogeveen. Ook werd aan de kaderweken van de NCAB deelgenomen om de trainers op te leiden. Deelname aan atletiek was voor volwassenen vooral een mannensport. Bij de jeugd werd de deelname door meisjes meer en meer een normaal verschijnsel. Ook lange afstandslopen Naast de baanatletiek waren ook de lange(re) afstandslopen een belangrijk onderdeel. Het voorbeeld is de start in 1969 met de Oude Maasloop, gehouden op het Hoge Veld in de gemeente Rhoon met een deelname van 600 atleten. In 1970 werd zelfs de organisatie van een 2e grote en ook nog internationale wedstrijd met succes georganiseerd, te weten 10 Engelse Mijlen.

Bestuurders
In deze periode werd bestuurlijk de eindverantwoording genomen door de voorzitters De Klerk, Van Bergeyk, Dick Moerman en Henk Nugteren1.

60 jaar Overzicht