Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

C.A.V. Energie vraagt standaard voor alle bestuursleden, trainers, begeleiders en vaste vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor diverse functies worden leden op verschillende criteria gescreend. Het ministerie van Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Leden die in aanmerking komen voor een VOG krijgen via de secretaris een link van het ministerie van Justitie doorgestuurd waarmee zij gratis een VOG aan kunnen vragen.

C.A.V. Energie vraagt elke 3 jaar om een nieuwe VOG.

 

Beleid en reglementen Overzicht