Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle trainers die bij C.A.V. Energie training geven zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het ministerie van Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

 

Beleid en reglementen Overzicht