Van de voorzitter

Beste Leden,

 

Na ruim 7 ½ jaar actief voorzitter van CAV Energie te zijn geweest, met de wetenschap dat ik onlangs nog mededeelde dat ik de tien jaar wilde volmaken, komt het misschien vreemd over dat ik met ingang van 1 september 2011 niet meer een actieve rol als voorzitter van de vereniging zal vervullen. Met ingang van de ALV van maart 2012 zal ik officieel mijn functie neerleggen.

Het is momenteel en zoals ik het zelf inschat de komende jaren voor mij niet mogelijk zakelijk en verenigingswerk met elkaar te combineren. Op zich vind ik dit jammer omdat ik gesteund door een uitstekend bestuur en goed werkende commissies en vrijwilligers deze rol met veel plezier heb vervuld.

Vooralsnog zal het bestuur vanaf 1 september mijn taken indien mogelijk overnemen. Mocht iemand zich geroepen voelen om mijn taken als interim-voorzitter over te nemen of de ambitie hebben zelf voorzitter te worden, verzoek ik hem of haar dit kenbaar te maken bij het bestuur.

Vriendelijke groet,

 

André Klomp

Nieuws Overzicht