Protocol trainingen vanaf 19 december 2021

Hoe blijven we als vereniging gezond nu en in de toekomst? De laatste versie van het protocol veilig sporten bij Energie is onderaan deze pagina te vinden. Hier staan de laatste regels beschreven voor binnen en buiten sporten en de regels die gelden op het complex. 

Update 16 februari 2022

"We moeten weer kunnen genieten van sport", zei minister Ernst Kuipers van VWS gisteravond tijdens de persconferentie. Hij kondigde aan dat er stapsgewijs ruimte komt voor verdere versoepelingen van de coronamaatregelen.

Stap 1:
Tot 18 februari gelden voor de sport de huidige maatregelen.

Stap 2:
Vanaf 18 februari kan de horeca op sportaccommodaties open tot 01.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (CTB) blijft gelden waar het nu ook getoond moet worden. De bezoekersnorm, de placering, het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter afstandsregel vervalt op plekken waar het CTB gecontroleerd wordt. Op plekken met meer dan 500 mensen binnen is een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing wel verplicht.

Stap 3:
Vanaf 25 februari gelden overal de normale openingstijden en vervalt ook de CTB-plicht op plaatsen waar minder dan 500 mensen bijeen zijn. Op plekken binnen, waar meer dan 500 mensen bij elkaar komen en zij geen vaste zitplaats hebben, moet iedereen een negatieve testuitslag laten zien.

Update 25 januari 2022

Het kabinet heeft zojuist in een persconferentie aangekondigd dat vanaf woensdagochtend 26 januari om 05.00 uur opnieuw een aantal maatregelen wordt versoepeld. Dit pakket maatregelen geldt voor zes weken. Over drie weken is er een nieuw weegmoment.

Voor de sport is het volgende toegestaan, bovenop de versoepelingen van 15 januari:

 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat om wedstrijden onderling en om wedstrijden tegen andere clubs.
 • Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur.
 • Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen) en bij professionele sportwedstrijden*.

Update 14 januari 2022

Het kabinet heeft zojuist aangekondigd dat vanaf zaterdagochtend 15 januari een aantal coronamaatregelen wordt versoepeld. Voor de sport is er goed nieuws! Iedereen mag weer in groepsverband sporten op ieder uur van de dag. 

 De volgende regels gelden:

 • Sporten in groepsverband is toegestaan voor alle leeftijden. Er geldt geen maximale groepsgrootte meer. 
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.
 • Alleen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan (op de eigen club). 
 • Publiek is niet toegestaan. De sportaccommodatie is alleen toegankelijk voor vrijwilligers of personen die hier beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. 
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Op de sportaccommodatie is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder bij het betreden van de binnenruimtes, zoals:
  • het krachthonk
  • de kleedkamers en/of toiletten
 • Je hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien bij het afhalen van eten of drinken in de sportkantine (een mondkapje is hier wel verplicht). 
 • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar in binnenruimtes zoals:
  • kleedkamers/toiletten
  • sportkantine
  • krachthonk (tijdens de sportbeoefening mag het mondkapje af)
 • Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Update 4 januari 2022

Gisteravond heeft het kabinet aangekondigd dat met ingang van dinsdag 11 januari alle buitensportaccommodaties tot 20:00 uur open mogen voor kinderen tot en met 17 jaar. Momenteel kunnen zij buiten sporten tot 17:00. 

 • Tijdens het sporten hoeven zij geen 1,5 meter afstand te houden.  
 • Zij mogen in groepsverband sporten en onderling wedstrijdjes houden op de eigen club.

Update 19 december 2021
Per zondag 19 december 5:00 uur zijn de volgende Corona maatregelen van kracht:

 • Alle binnen accommodaties (kantine, kleedkamers en krachthonk) zijn gesloten, toiletten mogen wel open.
 • Sporten op de club mag uitsluitend tussen 5:00 en 17:00 uur, dit is als volgt mogelijk:
  • sporters vanaf 18 jaar mogen trainen met maximaal 2 personen op 1,5 meter, exclusief trainer. Een trainer mag meerdere groepjes van 2 begeleiden, maar deze moeten duidelijk als losse 2-tallen zichtbaar zijn. Dus geen gezamenlijke warming-up / loopscholing
  • sporters t/m 17 jaar mogen in groepsverband trainen en onderlinge wedstrijdjes houden op de eigen club. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • Publiek is niet toegestaan. Atleten die klaar zijn met sporten, worden automatisch publiek en dienen het complex zo snel mogelijk te verlaten.
 • Georganiseerd buiten sporten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld hardlopen buiten het complex) is na 17:00 uur toegestaan met maximaal 2 personen (exclusief trainer) en op 1,5 meter afstand. Hier mag 1 trainer slechts 1 tweetal begeleiden.

Voorlopig duren de maatregelen tot 14 januari.

Update 28 november 2021
Samengevat de belangrijkste punten uit het corona protocol:

 • Het sportcomplex is van 17:00 uur tot 5:00 uur gesloten voor iedereen, dus ook voor vergaderingen of bijeenkomsten.
 • 1,5 meter afstand houden is verplicht
 • Individueel sporten of georganiseerd in groepjes van 4 in de openbare ruimte is toegestaan.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden
 • Een CTB is verplicht bij het betreden van een binnenruimte.

Update 13 november 2021
Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor:

 • Georganiseerde sportbeoefening door 18-jarigen en ouder in binnenlocaties, zoals het krachthonk.
 • Gebruik van de horeca, zowel in de sportkantine als op het buitenterras.
 • Atleten (18 jaar en ouder) in de binnenruimtes bij een sportlocatie, zoals sportkantine, kleedkamer of het toilet.
 • Bij baan- of looptrainingen hoeven atleten geen coronatoegangsbewijs te tonen.
 • Personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn volgens de wet generiek uitgezonderd van de ctb-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, juryleden, barvrijwilligers en deelnemers aan een trainers- of juryopleiding. Deze uitzondering geldt alleen voor de periode dat zij “in functie” zijn. Daarbuiten geldt de ctb*- plicht wel;
 • Atleten die klaar zijn met hun training worden daarna bezoekers (publiek) en moeten vanuit die hoedanigheid de sportaccommodatie verlaten;

De kantine zal daarom op trainingsavonden gesloten blijven.

Update 6 november 2021
De 1,5 meter regel wordt weer sterk geadviseerd door het hoog oplopende aantal besmettingen. 
Ook gelden er nieuwe regels voor de binnenruimtes:
- Een Corona Toegangsbewijs (CTB) is nodig voor publiek en sporters vanaf 18 jaar op buitensportlocaties die binnenruimtes op het sportcomplex betreden (toilet, kleedruimtes, krachthonk of bestuurskamer) en op het buitenterras.
- Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn om het sporten mogelijk te maken zoals vrijwilligers hoeft geen CTB getoond te worden. Denk hierbij aan trainers, coaches, barmedewerkers, onderhoudsmedewerkers en begeleiders van sporters met een beperking.
- Het gebruik van mondkapjes is niet verplicht.

Update 25 september 2021
De corona maatregelen worden nog verder versoepeld, de 1,5 meter regel is niet langer van kracht.  Daardoor is er wel een extra maatregel bijgekomen in de kantine. Sportkantines zijn namelijk gelijk gesteld aan de horeca regels en daarom is bij het gebruik van de horeca een Corona Toegangs bewijs verplicht.
Voor sportkantines zijn echter een paar uitzonderingen gemaakt.
Wanneer er wel een coronatoegangsbewijs (ctb) nodig is:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen het afgescheiden gedeelte in de sportkantine; Laat je corona toegangsbewijs even zien bij de bar wanneer je in de kantine een consumptie wil nuttigen.

Wanneer er geen coronatoegangsbewijs (ctb) nodig is:

 • voor het gebruik van terrassen buiten;
 • voor het afhalen van eten, drinken of ice-packs buiten het afgescheiden gedeelte;
 • voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden gedeelte (dus bijvoorbeeld op het terras of langs de baan);

Update 22 juni 2021
De corona maatregelen worden verder versoepeld per zaterdag 26 juni 2021. Het aantal besmettingen daalt snel en dat betekent kort samengevat:

 • mogen Trainingsgroepen weer onbeperkt trainen;
 • mogen de kantine, het terras en de kleedkamers / douches weer gebruikt worden;
 • is publiek weer welkom bij wedstrijden en trainingen;
  • We willen ouders dan ook weer van harte welkom heten op ons complex bij de trainingen, maar verzoeken wel om ruime afstand te houden van de trainingsgroepen zodat kinderen zich kunnen focussen op het sporten.
 • vervalt de mondkapjesplicht, publiek (niet-sporters) dient echter nog wel de 1,5 meter afstand aan te houden.

Update 5 juni 2021

Per zaterdag 5 juni zullen verdere versoepelingen van het corona protocol worden ingezet. Het uitgebreide protocol bevat alle details. Een samenvatting van de belangrijkste maatregelen:

 • volwassenen vanaf 18 jaar mogen op de sportaccommodatie en in de openbare buitenruimte in groepsverband sporten onder de volgende voorwaarden:
  • de maximale groepsgrootte is 50 personen 
  • zij hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat. 
  • onderlinge trainingswedstrijden zijn toegestaan (zonder publiek)
    
 • Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn competitiewedstrijden weer toegestaan (zonder publiek). 
   
 • Kleedkamers en douches mogen open.
 • Sportkantines mogen open onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Reserveren (kan ter plekke) en een gezondheidscheck zijn verplicht. 
 • In binnenruimtes moet je een mondkapje dragen. Tijdens het sporten mag het mondkapje af. 

Update 19 mei 2021

Vanaf woensdag 19 mei is een versoepeling in gang gezet voor de sport. Een overzicht van de belangrijkste versoepelingen:

 • Buiten: Atleten van 27 jaar en ouder mogen weer in groepsverband sporten in groepen van maximaal 30 personen. Wel dient de 1,5 meter afstand in stand gehouden te worden. 
 • Binnen: Het krachthonk mag weer open. Wel is reserveren verplicht. Dit kan via dit inschrijfformulier. In het protocol onderaan deze pagina vind je de regels die gelden voor het krachthonk.
 • Baantrainingen voor loopgroepen zullen nog steeds gepland worden door de trainers onderling om te voorkomen dat het te druk wordt op de baan.
 • Kleedkamers en de kantine blijven nog gesloten, ook zal het terras op dit moment nog niet open gaan.
 • Wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Wel mogen sporters tot 27 jaar meedoen aan onderlinge wedstrijden.

 

Update 23 maart 2021
Vanaf woensdag 31 maart 2021 zal een kleine versoepeling gelden voor de sport. 
De avondklok zal vanaf dat moment verschuiven van 21:00 uur naar 22:00 uur. Dat betekent dat de normale trainingstijden weer worden aangehouden.

Update 8 maart 2021

 • Per dinsdag 16 maart geldt voor de sport een kleine versoepeling:

  • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten, op sportaccommodaties, met maximaal vier mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. Loopgroepen mogen dus nog niet in de openbare buitenruimte (bos, duin, park, weg) in viertallen sporten. 

Update 23 februari 2021

  • Vanaf woensdag 3 maart mogen kinderen en jongvolwassenen t/m 26 jaar samen op de sportaccommodatie buiten, zonder afstandsbeperking, trainen.
   • ​onderlinge wedstrijden op de club zijn toegestaan (reizen moet beperkt worden, geen publiek)

Alle andere maatregelen blijven van kracht.

Update 21 januari 2021

 • Het complex elke dag uiterlijk om 20:30 uur gesloten zal zijn.
 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen buiten (dus ook op de baan) maximaal met 2 personen sporten, zolang er minimaal 1,5 meter tussen zit;
 • Meerdere groepen van maximaal twee personen mogen tegelijk op 1 sportveld tegelijkertijd te trainen;
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen;
 • Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet;
 • Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 meter afstand van ieder tweetal wordt gehouden;
 • De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming;

 

Update 15 december 2020

De belangrijkste maatregelen op een rijtje:
 • De jeugd tot en met 17 jaar kan gewoon blijven trainen, trainingswedstrijden mogen ook waardoor de cross op 19 december doorgaat.
 • Tot en met 19 januari helaas geen looptrainingen in groepen, de looptrainers zullen hun loopgroepen van schema's voorzien zodat atleten zelfstandig alleen of maximaal met zijn tweeën hun training kunnen afwerken.
 • De specialisatiegroepen op de baan kunnen voor de jeugd tot en met 17 jaar gewoon plaatsvinden, de volwassen atleten in deze groepen worden door de trainer van tevoren van een trainingsschema voorzien dat zij zelfstandig alleen of met zijn tweeën kunnen afwerken op ruime afstand van de andere atleten/groepjes. De trainer geeft hierbij geen aanwijzingen.
 • Het krachthonk zal tot 19 januari gesloten blijven. 

Update 17 november 2020

Per 19 november 00.00 uur lopen de aanvullende maatregelen van 4 november af en keren we terug naar de gedeeltelijke lockdown. Dan gelden de maatregelen zoals die op 13 oktober zijn afgekondigd, liet het kabinet op dinsdag 17 november weten.

Update 4 november 2020

Aanvullend op de maatregelen van 14 oktober voor de duur van 2 weken:

 • Is de groepsgrootte gewijzigd van 4 naar 2 personen voor atleten van 18 jaar en ouder. 
 • Trainen wegatleten van 18 jaar en ouder 2 weken zelfstandig op schema van de trainer.
 • Trainen baanatleten van 18 jaar en ouder op de baan met maximaal 2 personen per groepje. Voorafgaand aan de training overleggen zij met de trainer welke onderdelen zij gaan beoefenen, waarna de trainer zorg draagt voor een verdeling van 2 personen per onderdeel / locatie op de baan.
 • Het krachthonk is 2 weken gesloten.  

Update 14 oktober 2020

De huidige maatregelen voor alle trainingen:

 • Tot en met 17 jaar hoeft er geen 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden te worden tijdens de training.
 • Atleten vanaf 18 jaar moeten ten allen tijde 1,5 meter afstand houden.
 • Atleten vanaf 18 jaar mogen met max 4 personen in 1 groep trainen (exclusief trainer).
 • Een trainer kan meerdere groepen tegelijkertijd training geven maar zorgt dat de groepen voldoende afstand tot elkaar behouden en duidelijk als losse groepen zichtbaar zijn.
 • Blijf altijd bij je trainingsgroep als er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn. Rouleren tussen trainingsgroepen is niet toegestaan.

 Voor de specialisatiegroepen geldt:

 • Hier vallen de volgende groepen onder: werpgroep, springgroep, meerkampgroep, MILAgroep, sprintgroep, wheelers.
 • De atleet (alle leeftijden) schrijft uiterlijk 1 dag voor de trainingsdag via het door de trainer beschikbaargestelde inschrijfformulier.
 • De trainer maakt per training groepen waarbij (indien er 18+ atleten aanwezig zijn in de groep) maximaal 4 personen in een groepje samen trainen. Deze groepjes blijven van begin tot het einde van de training bij elkaar. Steeds op minimaal 1,5 meter afstand.
De loopgroepen trainen op dit moment nog niet gezamenlijk. De trainers informeren hun groepsleden hierover. De looptrainers zijn momenteel in overleg hoe zij met deze situatie omgaan. Na het weekend zal een update gegeven worden over de voortgang.
 
Consequenties krachthonk:
 
 • Er mogen maximaal 4 personen in het krachthonk aanwezig zijn (exclusief trainer).
 • Voor iedereen geldt een dringend advies een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie zoals bijvoorbeeld het krachthonk, niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook anderen
 • De manier van intekenen blijft hetzelfde (als je het krachthonk binnen komt schrijf je je naam in de map).
 • Daarbij moet je nu ook opgeven hoe laat je begint.
 • Er mag maximaal 60 minuten gebruikt worden gemaakt van het krachthonk om ook andere atleten de gelegenheid te geven om te trainen.

Update 28 september 2020

·        De kantine is per 28 september 2020 tijdelijk gesloten voor tenminste 3 weken.
·        Kleedkamers, toiletten en douches worden uitsluitend in uitzonderlijke situaties gebruikt. Kleed je bij voorkeur thuis om en douche thuis. Ga ook voor de training thuis naar het toilet.
·        Wedstrijden mogen worden gehouden, maar zonder publiek.

Update 10 augustus 2020
Per 10 augustus zijn de corona regels voor de horeca aangescherpt. Je vind deze update in ons protocol wat onderaan deze pagina te downloaden is.
Wijzigingen samengevat:
- Bezoekers van de kantine wordt verzocht zich te registreren
- Uitsluitend zitplaatsen in de kantine op de gemarkeerde plaatsen
- Ingang kantine via de hoofdingang, uitgang kantine via de nooduitgang

Update 1 juli 2020

Beste Leden van C.A.V. Energie,

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
·        Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
·        Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.
·        Was vaak je handen.

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Lees voor de training het protocol goed door, zodat je weet wat er tijdens een training van je verwacht wordt.

In verschillende fases zullen we wennen aan de 1,5 meter samenleving en de trainingen langzaam weer gaan uitbouwen.


Bijgesloten vind je het protocol van C.A.V. Energie

Het motto is nog steeds: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Laten we ons daar samen voor blijven inzetten.
Dank voor jullie begrip en medewerking en veel succes met het weer oppakken van de trainingen.

Het bestuur van C.A.V. Energie

Meer informatie atletiekunie: Atletiek in de 1,5 meter samenleving

Veelgestelde vragen NOC/NSF