Vrijwilligerswerk

Als lid van C.A.V. Energie wordt u gevraagd enkele vrijwilligerstaken per jaar te verrichten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bardiensten tijdens trainingsavonden of wedstrijden of verkeersregelaar bij wedstrijden of hulp bij baanwedstrijden.

Voor een aantal taken is een diploma of certificaat vereist, bijvoorbeeld voor jury en EHBO. De vereniging regelt een cursus wanneer u interesse heeft de vereniging op deze gebieden bij te staan.

Ook zijn bestuurders en commissieleden hard nodig om Energie draaiende te houden.

De Commissie Vrijwilligerswerk ondersteunt bestuur, commissies en organisatoren van wedstrijden en activiteiten door het ter beschikking stellen van lijsten met te benaderen vrijwilligers. 

Hoe geef ik mij op als jury of vrijwilliger bij wedstrijden ?

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de Commissie Vrijwilligerswerk.